Biträdande Sektionschef till Fort- och vidareutbildning, HR-avdelningen

För att Polisen ska lösa sitt viktiga uppdrag är kompetensutveckling och utbildning en grundläggande förutsättning. Varje dag utvecklar, stärker och inspirerar vi våra kollegor så att de får bra förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län

Utlyst

05 september 2021

Ansök senast

20 september 2021

Referensnummer

A491.735/2021

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens kort-och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens- inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna och myndighetens personalansvarsnämnd.

Kompetensenheten, som består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning, är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.

Arbetsbeskrivning

Till sektionen Fort-och vidareutbildning söker vi nu en biträdande Sektionschef med uppdrag att, tillsammans med Sektionschefen och medarbetarna, utveckla sektionen och skapa förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Du har en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av polisens fort- och vidareutbildning för att kunna möta framtida utbildningsbehov. Några av våra fokusområden nu är digital transformation och utveckling av det flexibla lärandet.  

Sektionen består idag av drygt 180 medarbetare vilka är utspridda nationellt. I rollen kommer du att ha personalansvar för ett antal gruppchefer. Din förmåga att samverka och kommunicera kommer att vara viktig för att lyckas i uppdraget.

Uppdraget som biträdande Sektionschef för Fort-och vidareutbildning

Som biträdande chef för Fort-och vidareutbildning rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdraget genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med Sektionschefen har du särskilt ansvar för sektionens verksamhet och dess resultat där ni utifrån ett VEK- perspektiv förbättrar förutsättningarna att bedriva en effektiv, flexibel, tillgänglig och ändamålsenlig utbildningsverksamhet.

Som biträdande Sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har 

 • relevant akademisk examen eller polisexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har 

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare i en komplex organisation
 • erfarenhet av strategiskt arbete med utbildningsfrågor i större och/eller komplexa organisationer
 • erfarenhet av kvalificerat arbete i annan myndighet/offentlig verksamhet
 • kunskap om polisens verksamhet
 • erfarenhet av flexibelt lärande och/eller digital transformation
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Kontaktpersoner

Rekryterande chef, Sanna Sundelius, tfn 072-235 56 40.

HR-konsult Maria Uebel, tel 073-803 48 76, maria.uebel@polisen.se.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco-S, tfn 010-563 91 37; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö, resor i tjänsten förekommer

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 september 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se . Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A491.735/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 september! 

Sök jobbet

Ansök via e-post