Chef till regionala gränspolisenheten i polisregion Syd referensnummer. A505.895/2021

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

30 september 2021

Referensnummer

A505.895/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning?
Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? I så fall har du chansen att ta plats i ett strategiskt ledningsteam i polisregion Syd.

Polisregion Syd sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kom­munernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa har drabbats av omfattande dödligt våld, andra med en vardagsbrottslig­het som påverkar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborg­are och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardag­liga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sveri­ge tryggt och säkert.

Regionala gränspolisenheten, som är en nybildad enhet, har ett verksamhetsansvar för all gränskontroll i regionen, inklusive mindre flygplatser och hamnar. Enheten består av ca 440 medarbetare och verkar över hela regionens geografiska ansvarsområde.  Gränspolisenheten har en verksamhet som ständigt påverkas av omvärlden och förändringar i den.

Vidare har enheten verksamhetsansvar för verkställigheter avseende av- och utvisningsbeslut, utredning enligt den nationella brottskatalogen samt arbetsplatsinspektioner. Enheten har dessutom regionalt processansvar för inre utlänningskontroller samt bedriver inre utlänningskontroller i sin verksamhet.

Genom underrättelsebaserade kontroller ska möjligheterna för internationella brottsnätverk att resa in i Sverige minskas. Utöver ovan gränsspecifika uppdrag ska Gränspolisenheten också genom sin verksamhet stödja polisregionens arbete mot framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stärkt lokal närvaro och att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som strategisk chef i Polisregion Syd

Vi söker nu en enhetschef med stor vilja och potential att bedriva förändringsledning till den nystartade regionala gränspolisenheten. Enheten behöver en chef som har förmåga att fokusera på att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet och på ett strukturerat sätt ledsaga medarbetarna för att säkerställa enhetens uppdrag. Den chef vi söker är intresserad av, och har förståelse för, för omvärldsfrågor eftersom förändringar i omvärlden har stor påverkan på enhetens verksamhet.

Som chef för regionala gränspolisenheten rapporterar du direkt till regionpolischefen samt ingår i polisregionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • nu eller tills nyligen, en chefsbefattning på operativ nivå
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen
 • B körkort (för manuellt växlad låda)

Det är meriterande:

 • om du nyligen har genomgått en eller flera polisoperativa ledningsutbildningar
 • att ha en djupare verksamhetskunskap om det polisiära arbetet
 • förmåga och dokumenterad erfarenhet av arbete med förändringsledning

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 •  Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i denna länk 

Dig vi söker står för ett ledarskap där du med energi och drivkraft leder enheten och därigenom  är ett föredöme för enhetens medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. Du har mod och vilja att genomföra kulturförändringar samt är ödmjuk och lyhörd i ditt ledarskap. Du är intresserad av vad som händer i omvärlden och kan dra slutsatser hur din verksamhet kommer att påverkas av dessa förändringar.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, regionpolischef Carina Persson, telefon 010 561 37 00.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet, Gunnar Norgren, polisforbundet.regionsyd@polisen.se, telefon 070-218 29 18
 • Seko Polisen, Monica Veberg, telefon 070-549 11 35
 • Saco-S nås via polisens växel, telefon 114 14
 • ST, Jörgen Mårtensson, telefon 010-561 81 55

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polismästare eller sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 30 september 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se. Märk din ansökan med ref. nr A505.895/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontaktar ansvarig chefsrekryterare Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post