Chef till regionala operativa enheten i polisregion Syd referensnummer. A505.879/2021

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

30 september 2021

Referensnummer

A505.879/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för förändring och en större utmaning?
Är du modig nog att göra något nytt, utmanande och garanterat utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? I så fall har du chansen att ta plats i ett strategiskt ledningsteam i polisregion Syd.

Polisregion Syd sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kom­munernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa har drabbats av omfattande dödligt våld, andra med en vardagsbrottslig­het som påverkar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborg­are och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardag­liga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sveri­ge tryggt och säkert.

Verksamheten vid regionala operativa enheten är en del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i polisregion Syd. Enheten samverkar och ger stöd till övriga enheter och polisområden i regionen och har ett förändrat uppdrag med anledning av den nystartade regionala gränspolisenheten.

Regionala operativa enheten ger stöd till hela polisregionen vilket innebär ett stort fokus på samverkan. Enhetens uppdrag är att bidra till regionens förflyttning mot våra långsiktiga mål och att stärka den operativa förmågan i hela regionen. Enheten har att dygnet runt möta människor och ge service i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar. Vid den regionala operativa enheten organiseras ett flertal spetskompetenser med ett regionsövergripande uppdrag för att öka tryggheten för såväl medborgare som medarbetare.

Enheten har ca 500 medarbetare och består av operativa sektionen, insatsstyrkan, polisens kontaktcenter, regionledningscentralen och samordning för regionens hund- och trafikverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en enhetschef till operativa enheten som är villig att satsa och omhänderta det utvecklingsarbete som bedrivits på enheten, men även fortsätta utvecklingsarbetet genom ”små förändringar – stora resultat”.

Som chef för operativa enheten rapporterar du direkt till regionpolischefen samt ingår i polisregionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att medverka som regionens representant i olika nationella forum.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • nu eller tills nyligen, en chefsbefattning på operativ nivå
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen
 • B körkort (för manuellt växlad låda)

Det är meriterande:

 • om du nyligen har genomgått en eller flera polisoperativa ledningsutbildningar
 • att ha en djupare operativ kunskap om de verksamhetsområden som bedrivs vid operativa enheten
 • dokumenterad erfarenhet av samverkan på nationell nivå

 

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 •  Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i denna länk

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. Vi tror också att det är viktigt att du har kompetensen att omhänderta redan genomförda förändringar och fortsätta att utveckla enheten genom ständiga små effektiviseringar.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, regionpolischef Carina Persson, telefon 010 561 37 00.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet, Gunnar Norgren, polisforbundet.regionsyd@polisen.se, telefon 070-218 29 18
 • Seko Polisen, Monica Veberg, telefon 070-549 11 35             
 • Saco-S nås via polisens växel, telefon 114 14
 • ST, Jörgen Mårtensson, telefon 010-561 81 55

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polismästare eller sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 30 september 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se. Märk din ansökan med ref. nr A505.879/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontaktar ansvarig chefsrekryterare Martin Brorsson, telefon 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post