Enhetschef till serviceenheten på ekonomiavdelningen i Stockholm

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

04 oktober 2021

Referensnummer

A519.948/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

Ekonomiavdelningen (EA) är en av Polismyndighetens nationella avdelningar. Avdelningen ansvarar bl.a. för att utforma och driva Polismyndighetens strategiska verksamhetsstyrning och uppföljning, fördelar och följer upp myndighetens ekonomiska medel samt möta verksamhetens behov av lokaler (lokalförsörjning) samt materiel och utrustning (inköp).

Ekonomiavdelningen har också en serviceenhet som bl.a. tillhandahåller en ändamålsenlig service inom områdena fordonsservice och drift av polisutbildningar vid lärosätena för att bidra till en god arbetsmiljö. Enheten ansvarar också för myndighetens nationella fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete. 

Enheten befinner sig i en spännande utveckling bl.a. till följd av att enheten nyligen fått ett nationellt ansvar för hela polisens försörjning av polisbilar, och ett intensivt arbete pågår med uppbyggnad av organisation och arbetssätt i denna del.

I denna spännande utvecklingsfas, och i samband med att nuvarande enhetschef kommer att gå i pension, söker vi nu dig som vill bli en del av ekonomiavdelningens samlade ledning i rollen som enhetschef för serviceenheten. Rollen erbjuder en möjlighet till ett meningsfullt och strategiskt uppdrag som bidrar till att göra Sverige tryggt och säkert.

Arbetsbeskrivning

Idag leder enhetschefen för serviceenheten en sektion för fordonsservice bestående av 3 grupper, en sektion för utbildningsservice bestående av 3 grupper, en grupp vardera för fordonsförsörjning, miljöledning och lokalvård.

Som enhetschef har du det övergripande verksamhetsansvaret för enhetens verksamhet och resultat, personal och budget. Tillsammans med dina chefer och medarbetare arbetar du med att säkerställa en väl fungerande verksamhet och driva verksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete utifrån en tydlig strategisk inriktning som bidrar till helheten. Som deltagare i ekonomiavdelningens ledningsgrupp bidrar du också på strategisk nivå till att hela ekonomiavdelningens verksamhet utvecklas och bidrar maximalt till nyttan för hela Polismyndigheten.

Som enhetschef ingår att ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesättande samtal för de chefer som är direktrapporterande till dig samt verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.


Uppdraget som enhetschef för serviceenheten
Som enhetschef rapporterar du till chefen för ekonomiavdelningen och ingår i dennes ledningsgrupp. I ledningsgruppen förväntas du bidra i strategiska frågor ur ett helhetsperspektiv, för avdelningen och myndigheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett par års erfarenhet av att som chef driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • erfarenhet av att driva ett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete
 • akademisk examen som Polismyndigheten bedömer relevant
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av att ha ingått i en ledningsgrupp.

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att ha arbetat med ett eller flera av de verksamhetsområden som enheten ansvarar för
 • erfarenhet av att ha arbetat som chef i offentlig sektor
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna genom att följa denna länk. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, ekonomidirektör Fredrik Modigh, e-post fredrik.modigh@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, telefon 010 563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, telefon 010 563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, telefon 010 567 70 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 4 oktober 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A519.948/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A519.948/2021 med papperspost till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm.

Ansökningar kommer endast att tas emot på något av ovanstående sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

  

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post