Gruppchef till stöd och service i Järva, Polisområde Stockholm Nord

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 september 2021

Ansök senast

04 oktober 2021

Referensnummer

C62890/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm Nord är indelat in mindre lokalpolisområden (LPO) vilka är Solna, Vällingby, Sollentuna, Järfälla, Södra Roslagen , Järva och Norrtälje samt ett antal sektioner. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.
Lpo Järva består av områdena Rinkeby, Tensta, Kista, Akalla, Husby, Spånga och Bromsten

 Är du redo för en större uppgift? 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Arbetsbeskrivning

Som chef för stöd/service 1 rapporterar du till Lokalpolisområdeschefen samt ingår i Lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Du ingår också i kanslichefsgruppen på polisområdet för gemenamma uppdrag mellan sektioner och lokalpolisområden på polisområdesnivå. Du arbetar nära lokalpolisområdeschef och biträdande lokalpolisområdeschef och kan utifrån lämplighet svara på funktionerna. 

Som gruppchef företräder du hela polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet förpolisverksamheten. Att vara chef och ledare inom polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntratill reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlarmänniskor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att viagerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. 

Uppdraget som gruppchef för stöd och service; 

Som chef för stöd och service  rapporterar du till lokalpolisområdes chef samt ingår i lopo järva ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området kansli och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Att vara chef och ledare inom polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste 5 års perioden
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet från olika verksamhetsområden inom polisen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • vana att hantera strategiska frågor och omsätta dessa
 • vana att strukturera och förenkla komplicerade frågeställningar
 • vana att leda möten
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet i närtid av att ha ansvarat för något projekt eller process
 • aktuell erfarenhet från polisarbete inom polisregion Stockholm 


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna  https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta HR-konsult Sabina Sjögren, sabina.sjogren@polisen.se alternativt rekryterande chef Anders Djurestad, anders.djurestad@polisen.se eller Maria Sundström, maria.sundstrom@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Christofer Zachrisson 

SACO, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 •  Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 •  Placering vid Järva

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4e oktober 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg