Gruppchef till Spaningsgruppen i Polisområde Södermanland

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet och befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

07 september 2021

Ansök senast

24 september 2021

Referensnummer

A498.013/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst har ca 2600 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Södermanland är indelat i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, en utredningssektion och ett kansli. Utredningssektionen består av elva grupper som hanterar brott i nära relation, grova brott, jourutredning, bedrägerier, spaning och brottssamordning.

Nu söker polisområde Södermanland, utredningssektionen, en gruppchef som på direkt nivå ska leda spaningsgruppen. Gruppen består i dagsläget av medarbetare som har funktioner som spaningsledare, spaningsstöd och NPS spanare (Nationell Person Spaning). Gruppen arbetar underrättelsebaserat och i princip uteslutande mot grova brott och kriminella nätverk med hjälp av hemliga tvångsmedel. Gruppen samverkar med exempelvis tullen och NPS-grupper inom och utom regionen samt andra grupper inom polisområdet. Spaningsverksamhet är händelsestyrd och kräver flexibilitet.

Grundplaceringen kommer att vara i Eskilstuna.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för Spaningsgruppen;

Som chef för Spaningsgruppen rapporterar du till chefen för utredningssektionen samt ingår i utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området spaning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

-Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden

-Polisexamen eller för funktionen relevant examen/utbildning

-Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

-Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

- Erfarenhet av utredningsverksamhet

- Erfarenhet av spaningsverksamhet

- Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel och/eller underrättelseverksamhet

- Ingått i ledningsforum

- Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen

- Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

- Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

  • Analys och helhetssyn
  • Mål och resultat
  • Utveckling och förändring
  • Social säkerhet
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här. 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta  rekryterande chef Johan Karlsson på johan-c.carlsson@polisen.se, 010-566 89 45 eller HR-konsult, Marie Wilen på marie.wilen@polisen.se  

Fackliga företrädare

ST, Saco, Seko och Polisförbundet nås via polisens växel, 11414.

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid Eskilstuna

  

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24/9 2021 via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A498.013/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post