Gruppchef/ stallchef till Polisrytteriet, Operativa enheten Region Stockholm

Polisrytteriet består idag av ca 30 medarbetare både poliser och civilanställda.  Nu söker vi en gruppchef, tillika stallchef till Polisrytteriet till en av de tre polisryttargrupperna.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 september 2021

Ansök senast

17 september 2021

Referensnummer

A515.607/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Operativa enheten består av sex sektioner med specialistkompetenser inom områdena Trafik och Sjö, Polishundgrupper, Polisrytteri, Regionala insatsstyrkan, Ordningspolisära grupper, Dialogpolis, Regionledningscentral samt Polisens kontaktcenter. Enheten har också tre kansligrupper. 

Operativa enhetens uppdrag är framförallt att aktivt stödja lokalpolisområdena i sitt grunduppdrag. Operativa enheten står för spetskompetens och vi bedriver en regionsövergripande verksamhet på framkant för att öka tryggheten för såväl medborgare som medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef/ stallchef vid sektion 2 och polisrytteriet är du specialist i ditt särskilda uppdrag.

Som gruppchef/ stallchef ansvarar du till att polisrytteriets verksamhet blir en stödfunktion till regionens övriga verksamhet. Administration förekommer av bla medarbetarnas tjänstgöringstider och ledigheter. Ansvarig för all administration avseende hästskötare inklusive utvecklingssamtal och lönesamtal. Samverka och stödja häst- och utbildningsansvarig vid hantering av inköp och avyttring av tjänstehästar. Tillsammans med övriga gruppchefer och häst- och utbildningssamordnaren säkerställer du kvalitén på ekipagen och säkerställer ev behov av certifiering för tjänstduglighet både av tjänstehästar men också polisryttare. Tät samverkan kommer ske med häst- och utbildningsansvarig, dennes och gruppchefens/ stallchefens ansvarsuppgifter kan komma att omfördelas för att säkerställa en jämn arbetsbelastning för båda funktioner.

Samverkan, analys, bedömningar och prioritering i uppdragen samt riskbedömningar av inkommande uppdrag är en daglig arbetsuppgift som ligger inom ramen av arbetsmiljöansvaret.

Du ska även verka som ordningspolis både i ordinarie verksamhet samt vid särskilda händelser. Genom detta vara en förebild för andra.

 • Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • Tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • Ingå i sektionens ledningsgrupp
 • Ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • Ansvara för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och i viss utsträckning även rehabilitering
 • Verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • Arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • Ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Du skall också ha förmåga och vilja att leda en tillfälligt sammansatt ryttargrupp vid olika insatser ibland med hög hotbild förutsatt att du har relevant utbildning i t ex SPT konceptet.

Uppdraget som gruppchef/ stallchef på Polisrytteriet

Som chef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen med minst 2 års tjänst utöver aspiranttjänstgöring
 • Genomgått polisryttarutbildning med godkänt resultat
 • Genomgått nationell foxtrotutbildning med godkänt resultat
 • Erfarenhet av att deltagit i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att identifiera och tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning för verksamheten, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna  https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337]. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester/testresultat att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Mikael Berkesand tfn 073-331 51 51. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Katarina Andersson tfn 076-112 93 85.

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Polisförbundet, Björn Svensson 0739-40 42 90

Polisrytteriet lokal facklig ordf. Malin Edqvist 0725412723

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: 5:3 periodplanering
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef

Arbetsplats: Polisrytteriets lokaler, Lidingövägen 28 Stockholm

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 september 2021 via e-post till jobb.stockholm@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A515.607/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post