Gruppchef till Avdelningskansli (kansligrupp 1), Nationellt forensiskt centrum med placering Linköping

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

07 september 2021

Ansök senast

20 september 2021

Referensnummer

A496.195/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Nationellt forensiskt centrum, NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och IT-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål.

I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, NOA, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Idag är vi drygt 600 medarbetare på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Avdelningskansliet på NFC ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten på NFC och har samordningsansvar för avdelningsövergripande frågor som kris-beredskap, lokaler, inköp, FoU, kvalitetsledning och utbildning. Vi är ett fyrtiotal medarbetare, organiserade i fyra grupper, främst placerade i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef till Kansligrupp 1 kommer du att ansvara för områdena verksamhetsstyrning och analys (inklusive planering och uppföljning), FoU, beredning, krisberedskap, lokalförsörjning, internationella frågor samt samordning avseende utveckling och förvaltning inom IT området. Gruppens uppgifter inom dessa områden är i huvudsak att skapa strukturer, samordna och driva NFC:s agerande och säkerställa kvalitet så att NFC på bästa sätt kan utvecklas. Som gruppchef för Kansligrupp 1 har du kontaktytor både internt inom NFC och inom Polismyndigheten i stort, i en del fall också med andra myndigheter samt internationellt.

Uppdraget som gruppchef till Kansligrupp 1

Som chef för Kansligrupp 1 rapporterar du till kanslichefen samt ingår i avdelningskansliets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för att stödja avdelningsledningen med planering och uppföljning av verksamheten samt svara för beredning, administration och förvaltning på en övergripande nivå. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen och/eller akademisk utbildning inom statsvetenskap, juridik, ekonomi, eller annat relevant område eller motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • Erfarenhet av kvalificerad utredningsvana
 • Flerårig erfarenhet av arbete vid statlig myndighet eller offentlig verksamhet
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • Genomgått chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef vid kansliet, Camilla Rehme, telefon 010-56 28950

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Patricia Plajer, patricia.plajer@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner:

Polisförbundet Per Thollin, 010-56 388300

Saco Nfc, saco.nfc@polisen.se

ST NFC, st.nfc@polisen.se

SEKO Polisen Anders Sandqvist, 010-56 39137

Övrig information

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning som polisinspektör eller handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Funktion: Gruppchef, NFC, Avdelningskansliet, Kansligrupp 1

Placeringsort: Linköping
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 september 2021 via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A496.195/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta HR-konsult Patricia Plajer, patricia.plajer@polisen.se

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!