Gruppchef till rättsenhet Bergslagen, placering Örebro

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Örebro län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

06 oktober 2021

Referensnummer

C63083/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Om Arbetsplatsen

Polisens rättsavdelning ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.

Rättsenhet Bergslagen med cirka 60 medarbetare är en av rättsavdelningens sju rättsenheter och innefattar länen Dalarna, Örebro och Värmland. Enheten leds av en rättschef, placerad i Falun samt ytterligare fyra gruppchefer med placering i de olika länen.

Gruppen med cirka 13 medarbetare är en regional grupp inom Bergslagen där medarbetarna är jämnt fördelade mellan Falun, Örebro och Karlstad. Därmed förväntas du kunna leda medarbetare såväl direkt som på distans.

Arbetsbeskrivning

 Arbetsuppgifter
Gruppen ansvarar för handläggning av förvaltningsrättsärenden som exempelvis tillstånd och förordnanden, främst inom ramen för ordningslagen. Arbetet inom gruppen innebär bland annat att göra juridiska bedömningar, att upprätta underrättelser till sökande och fatta beslut i förekommande ärenden, inhämta yttranden från andra myndigheter, inspektionsverksamhet m.m. Även fysiska uppdrag som att på plats inspektera skjutbanor och motorbanor ingår i medarbetarnas uppgifter. Som chef förväntas du leda och stötta medarbetarna i detta arbete, utöver sedvanliga uppgifter för chef med personal- och arbetsmiljöansvar. Tjänsteresor inom rättsenhetens geografiska område ingår och är en naturlig del av chefsutövandet.

 Uppdraget som gruppchef för förvaltningsrättsgrupp 2

Som chef för förvaltningsrättsgrupp 2 (FR2) rapporterar du till rättschefen i Bergslagen samt ingår i enhetens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området tillstånd och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef eller arbetsledare den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av myndighetsutövning
 • för funktionen relevant högskole-/universitetsutbildning
 • körkort för personbil

 Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • utbildning inom juridik och/eller statsvetenskap
 • chefs- och ledarskapsutbildning för minimum direkt nivå

  

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation

Läs mer om ledarkriterierna  

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Eva Holmen, HR-konsult, på telefon 072-221 95 83 alternativt rekryterande chef Stefan Oskarsson på tfn 010 – 56 72 110

Fackliga företrädare

 Fackliga företrädare SACO, ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid ort Örebro, eventuell möjlighet till placering Falun eller Karlstad efter enskild överenskommelse

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning 

 Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 6 oktober 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

 Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg