Gruppchefer till LPO Syd , PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

10 september 2021

Ansök senast

28 september 2021

Referensnummer

C62775/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en tydlig ledare med blick för helheten och med förmåga att få andra att växa och utvecklas?  Då har vi ett spännande uppdrag att erbjuda som gruppchefer vid IGV och gruppchef vid områdespolisen!

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg City, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Nordost och Storgöteborg Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjoursektioner och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Syd består av Sydvästra Göteborg, Mölndals stad och Härryda kommun. I området bor ca 220 000 invånare och området innefattar både storstad och lantlig miljö. Inom lokalpolisområdet har vi ett tätt samarbete internt. På så sätt hanterar vi tillsammans de utmaningar som är kopplade till den lokala lägesbilden i området.

Arbetsbeskrivning

I huvuduppdraget ingår att utveckla det brottsbekämpande och långsiktiga, brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet i området.  Inom lokalpolisområdet arbetar vi med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. I rollen som gruppchef leder du en grupp medarbetare vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus.  Ditt uppdrag är att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Du behöver därför ha ett gediget intresse av att bidra till utveckling av både verksamheten och metoderna som stödjer det arbete som bedrivs i syfte att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Du kommer bli en viktig ”spelare” i lokalpolisområdets ledningsgrupp, varför det är viktigt att du har helhetssyn på vårt uppdrag och vårt arbete. Du behöver ha förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Vidare har du god förmåga att etablera och utveckla nya kontakter och samarbeten, både internt och externt. Ditt bemötande är, oavsett situation, alltid respektfullt och professionellt och du har förmåga att arbeta både gränssättande och relationsskapande.  

Som gruppchef rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i dess ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området
BF/IGV och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • polisexamen
 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet , dvs brottsförebyggande arbete
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • erfarenhet av att arbeta i yttre tjänst
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av den regionala problembilden i Region Väst 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna  

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas

Kontaktpersoner

Vid frågor angående tjänsten: rekryterande chef, lokalpolisområdeschef Danne Windt alternativt bitr. lokalpolisområdeschef David Wunch. Vid frågor angående rekryteringsprocessen, HR konsult AnnaKarin Jungerfelt. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Nås via Polisens växel 114 14  

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med   möjlighet till förlängning
 •  Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 •  Placering: Mölndal
 •  Arbetstid: IGV, 3-skift och periodplanering. Områdespolis med tvåskift.

Den periodplanerade arbetstiden aktualiseras först efter förhandling med de fackliga organisationerna.  

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28 september 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg