Handläggare till Finanspolissektionen, Underrättelseenheten, Noa

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

13 september 2021

Ansök senast

27 september 2021

Referensnummer

A506.008/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser. Vi är cirka 1 900 medarbetare som verkar på ett flertal orter i hela landet. 

Underrättelseenheten vid Noa har som huvuduppdrag att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, nationellt och internationellt. Enhetens verksamhet har därmed både en strategisk och en operativ inriktning. 

Finanspolissektionen, med cirka 45 medarbetare, är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten vid Noa. Organisatoriskt består sektionen av en sektionschef, en grupp för beredning och operativ samordning, två handläggargrupper och en grupp för strategisk analys och verksamhetsutveckling med respektive gruppchefer. Finanspolissektionen har funktionsansvar för den del av underrättelseverksamheten som avser penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolissektionen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är i egenskap därav mottagare av inrapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare (banker, växlingskontor och andra finansiella institut) samt berörda myndigheter. Uppgifterna som kommer in registreras, bearbetas och bereds till operativa rapporter och/eller underrättelser.

Finanspolissektionen gör även analyser som utgör en grund för verksamhetsplanering och åtgärder, både nationellt och internationellt samt återkopplar om nya risker och trender till de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker handläggare som i första hand kommer arbeta inriktat mot finansiering av terrorism och avancerad penningtvätt.

I rollen ingår att:

 • Inhämta, bearbeta och analysera information, framförallt finansiell underrättelseinformation
 • Upprätta underrättelser och operativa rapporter
 • Samverka med utredande verksamhet och annan operativ verksamhet
 • Delta i metodutvecklingsarbete inom arbetsområdet penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Delta i och utveckla det nationella samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer, samt delta i och utveckla det internationella samarbetet

Arbetet kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen eller akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi, juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant
 • Erfarenhet av att inhämta, strukturera och analysera information
 • Erfarenhet av att sammanställa och skriva rapporter och beslutsunderlag
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i både svenska och engelska
 • Goda kunskaper av att arbeta i Microsoft Officepaketet, i synnerhet Microsoft Excel 

Meriterande

Vi bedömer det som meriterande om du utöver ovan kvalifikationer även har:

 • Erfarenhet av underrättelse- och/eller utredningsverksamhet inom en brottsbekämpande myndighet
 • Erfarenhet av arbete mot organiserad brottslighet, terrorism eller inhemsk extremism
 • Erfarenhet av att utföra kartläggningsarbete och/eller utredningsarbete med utgångspunkt i större mängder data
 • Erfarenhet av att arbeta med databaser och/eller analysverktyg
 • Erfarenhet av internationell samverkan 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och analytisk, med förmågan att strukturera och sammanställa stora informationsmängder. Du har god förmåga att arbeta i team, men kan även arbeta självständigt med gott resultat. Du måste kunna hantera flera saker samtidigt, även under tidspress och ha förmågan att snabbt prioritera om och skifta fokus. 

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Kretz på 010-563 41 49. 

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig HR-konsult Dana Däversjö på 0730-86 97 80.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-49 04 22

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader

Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid enligt 5:2 tillämpas

Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse

Funktion: Underrättelsehandläggare, Noa, Underrättelseenheten, Finanspolissektionen 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 27 september 2021.

I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade kvalifikationer och meriter.

Märk din ansökan med ärendenr. A506.008/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ärendenr. A506.008/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontaktar ansvarig HR-konsult Dana Däversjö. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post