Kanslichef till polisområde Skaraborg, Skövde

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län, Hallands län

Utlyst

06 september 2021

Ansök senast

20 september 2021

Referensnummer

A496.100/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Om arbetsplatsen

Polisområde Skaraborg omfattar 15 kommuner och är organiserat i två lokalpolisområden: östra Skaraborg och västra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Områdeskansliet, bestående av sex medarbetare med olika ansvarsområden, utgör ett stöd till polisområdeschefen genom att bereda, planera och följa upp verksamheten. Kansliet utgör även stöd till chefer och medarbetare i polisområdets sektioner, bereder områdesgemensamma ärenden och är en länk mellan den regionala och lokala nivån inom ett flertal olika sakområden. 

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kanslichef polisomrdåe Skaraborg

Som chef för polisområdets kansli rapporterar du till polisområdeschefen samt ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för kansliets verksamhet och dess resultat. Som kanslichef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med medarbetare svara för planering, beredning- och koordinering av ärenden på polisområdets- och sektionsnivå, ansvara för verksamhetsplanering, budget, lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, samordna RALS-processen, lokalfrågor samt bemannings-, kompetens- och utbildningsfrågor.

Arbetet ställer krav på ett tydligt helhetsfokus för hela polisområdet och regionen, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor. Som en del av polisområdets ledning medverkar du i att fortsätta utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet.

Inom ramen för ditt uppdrag kommer du att svara för polisområdeschefen i dennes frånvaro.  Efter utbildning kommer du även att ingå i regionens polischefsberedskap samt utvecklas mot rollen som kommenderingschef vid särskild händelse.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

 Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av kansliarbete
 • god förvaltningsrättslig kunskap
 • god kännedom om RALS-processen och förhandlingsordningen
   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande :

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta rekryterande chef Fredrik Malm alternativt Iwona Appelqvist, HR-konsult, båda nås via polisens växel.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, Seko Polisen, SACO-S – nås via polisens växel.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering Skövde

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 september 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A496.100/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post