Kommunikationschef region Mitt

Organisation

Kommunikationsavdelningen

Län

Uppsala län

Utlyst

03 september 2021

Ansök senast

30 september 2021

Referensnummer

A493.405/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar med minst ett kansli per region resp. nationell avdelning.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

De nationella avdelningarna inom Polismyndigheten tillgodoser ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär för hela myndigheten. Avdelningarnas organisationsstruktur bygger på principen tillgänglighet och professionalitet före närhet och individ. Avdelningarna har ett funktionsansvar för all verksamhet inom respektive funktion. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Avdelningens enheter ska tillsammans skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.

En av de nationella avdelningarna, Kommunikationsavdelningen, har ansvar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen har cirka 200 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet. Polisregion Mitt består av Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län och har ca 2 300 anställda. Regionens huvudort är Uppsala. 

 

Arbetsbeskrivning

De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviter anpassade till regionens behov. De regionala enheterna arbetar bland annat med strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledning och chefer samt samordning av polisregionens närvaro i sociala medier. Kommunikationsenheten i Mitt består av 14 medarbetare, fördelade på tre geografiska orter (Gävle, Västerås och Uppsala). Kommunikationschefen är placerad i Uppsala.

Uppdraget som strategisk chef vid Polismyndigheten

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Mångårig aktuell erfarenhet av att driva och leda strategiskt kommunikationsarbete i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • Minst fyra års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • Minst fyra års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Mångårig erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp
 • Gedigen erfarenhet av och kunskap om medie- och kriskommunikation
 • Gedigen erfarenhet av och kunskap om att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier
 • För funktionen relevant kommunikationsutbildning

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet från kommunikationsarbete inom andra myndigheter
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, kommunikationsdirektör Carola Määttä, 010 563 66 10, e-post carola.ahlstrom-maatta@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, telefon 010 563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, telefon 010 563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, telefon 010 567 70 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 30 september 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A493.405/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A493.405/2021 med papperspost till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm.

Ansökningar kommer endast att tas emot på något av ovanstående sätt. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post