Operativ samordnare med ansvar för RIL-förmågan till Polisregion Syd, operativa enheten, Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

28 september 2021

Ansök senast

29 oktober 2021

Referensnummer

A552.177/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Syd har ca 4900 anställda. Regionen består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett regionskansli som lyder direkt under regionpolischefen. 

Regionala operativa enhetens(ROE) kansli utgör ett stöd till den strategiska ledningen på enheten genom att planera och följa upp verksamheten övergripande i olika frågor. Kansliet agerar stödjande gällande beslutsfattande vid såväl ROE:s operativa ledningsgrupp(OLG) och strategiska ledningsgrupp(SLG). Kansliet hanterar enhetsgemensamma frågor och ansvarar för kvalitet och utveckling i syfte att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Inkommande information och förfrågningar samordnas och bereds på kansliet.

Vi söker nu en operativ samordnare med placering på operativa enhetens kansli, i kansligrupp 2. 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en operativ samordnare till operativa enheten i Malmö som har god överblick, är övertygande och uppnår goda resultat i samarbete med andra. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Samordnaren har i uppdrag att samordna enhetens resurser mot regionens mål och direktiv vad gäller operativ verksamhet. Den operativa samordnaren kommer även ansvara för den regionala insatsledarförmågan(RIL). Funktionen ska samordna, validera och följa upp regionens yttre befäl och dess kompetens i förhållande till nationella kravprofiler. Funktionen ska planera verksamhetsutvecklande insatser, som skall genomföras i samverkan med operativ verksamhetsstyrning(OVS).

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

ROE avser att förbättra och utveckla arbetet avseende samordning av operativa frågor och hantering av enhetsövergripande åtgärder i likhet med arbetsmetoderna i Operation Rimfrost och RDC. Funktionen ska utvecklas efterhand men inledningsvis ha följande inriktning:

- Utveckla arbetet med lägesbilden på enhetsnivå
- Leda lägesbildsmötena på OLG/LDC samt hantera eventuella avvikelser med anledning av dessa.
- Delta i enhetens operativa ledningsmöten
- Samordna och koordinera förstärkningar om ROE står för insatsen
- Utgöra kontaktytan gentemot OVS i operativa frågor som berör ROE
- Utgöra kontakt gentemot underrättelseenheten
- Sammanställa beslutsunderlag för operativa ledningsgruppen gällande operativa beslut
- Koordinera identifierade gemensamma behov mellan sektioner
- I förekommande fall också omhänderta andra arbetsuppgifter som utförs vid enhetskansliet

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

- polisexamen i enlighet med polisförordningen (2014: 1104)
- chefs/arbetsledarerfarenhet på direkt nivå under minst 6 månader
- erfarenhet av stabsarbete och såväl yttre som inre operativ ledning
- goda kunskaper om Polismyndighetens, regionens och områdets/enhetens uppdrag, verksamhet och organisation

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

- bred polisiär erfarenhet innefattande brottsförebyggande, utrednings-, underrättelse- och ingripandeverksamhet
- kunskaper i polisoperativ juridik
- goda kunskaper inom såväl arbetsmiljöfrågor som arbetstidsfrågor samt arbetsrätt
- ett stort nätverk

Personliga egenskaper:

- strukturerad och har en god förmåga att inta ett helhetsperspektiv
- bra strategisk förmåga samt kan planera och prioritera
- kan hantera många olika uppgifter parallellt och omprioritera när så krävs
- driven, engagerad, ansvarstagande och van att hålla givna tidsramar utan att göra avkall på kvalitét
- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- förmåga att sakligt och konkret sammanställa komplex information, dra slutsatser från densamma samt redovisa för högre chef
- hög social kompetens och kan vara en utmärkt representant för Polismyndigheten i både interna och externa sammanhang
- förmåga att skapa goda och konstruktiva arbetsrelationer både inom den egna organisationen och med andra samarbetspartners utom myndigheten
- lätt för att arbeta självständigt och i grupp
- kreativ och tar gärna egna initiativ
- omdömesgill och har god förmåga att finna snabba kvalitativa och flexibla lösningar

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Beskriv särskilt i din ansökan varför du söker tjänsten och på vilket vis du anser dig passa för rollen. 

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Anders Swenson, Chef för gruppen för beredskapsplanering och Division Syd, kansligrupp 2, Operativa enheten, 0708-45 21 88.

Ansvarig rekryterare: Pernilla Bastholm, HR-konsult 0730-863 246

Fackliga företrädare

Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35

Polisförbundet region Syd Malmö, ST region Syd, SACO-S region Syd nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Anställningen:

Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan bli aktuellt.

Anställning: Polisinspektör

Arbetsort: Tjänstgöringsort Malmö, men kan variera utifrån regionens behov.

Arbetstid: Heltid dag, flexibel arbetstid

Tillträde: 1 oktober 2021, alt enl överenskommelse

Ansökan 
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 29 oktober 2021. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.syd@polisen.se.  Märk din ansökan med refnr: A552.177/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare, Pernilla Bastholm 0730-863 246.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post