Sektionschef Grova brott, Utredningsenheten, Göteborg

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

06 september 2021

Ansök senast

23 september 2021

Referensnummer

A490.822/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Utredningsenhetens uppdrag är att tillsammans med polisområdena driva och utveckla utredningsverksamheten samt vara en gränsöverskridande utredningsresurs för regionen och dess samarbetspartners nationellt såväl som internationellt.  Vid enheten organiseras specialistfunktioner inom nio sektioner. Vid sektionerna utreds bland annat grov organiserad brottslighet, specialstraffrättsliga brott, bedrägerier och IT-brott.  Vid enheten organiseras även aktionsgruppsverksamheten, kamerabevakning och analys, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet och forensisk verksamhet. Regionala utredningsenhetens verksamhet finns i hela regionen och har cirka 600 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en utvecklingsorienterad chef till sektionen för utredning av grova våldsbrott.
Polisregion Väst har beslutat att utredningssektionen vid utredningsenheten ska delas i syfte att skapa bättre förutsättningar för ledning och styrning samt för att omhänderta regionalt samordningsansvar. 

Vid sidan av ett omfattande operativt uppdrag ska sektionen omhänderta regionalt samordningsansvar och bedriva metodutveckling i syfte att stärka regionens utredningsprocess och förmågan att utreda grova våldsbrott. En del av detta ansvar är kopplat till utvecklingen av regionens beredskapsförmåga (utredningsledning och utredningskapacitet). 

Sektionen är organiserad i fem grupper. Tre grupper består av utredare som i huvudsak arbetar enligt Pug-metodiken - Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott, en grupp ansvarar för regionens utredningar av ” kalla fall” och en grupp för operativ analys. Utredningsgrupperna arbetar främst med utredning av grova våldsbrott inom kriminella nätverk, både i enskilt ärende och i ärenden kopplat till strategisk individ. Gruppen för Kalla fall har ett regionalt ansvar för ouppklarade våldsutredningar. Sektionens grupp för operativ analys arbetar oftast i ärenden som utreds enligt Pug-metodik men gruppen har även ett regionalt samordningsansvar kopplat till funktionen operativ analys. 

Som sektionschef är du direkt underställd chefen för regionala utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp som ansvarar för enhetens operativa verksamhet likväl som dess långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. Genom ditt aktiva deltagande i ledningsgruppen förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka utredningsenhetens attraktionskraft som arbetsplats att verka vid. 

Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten, mål och resultat.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern, extern och nationell samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Arbetet ställer också krav på att kunna göra verksamhetsavvägda prioriteringar. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du således ha fallenhet för att snabbt ta in ny kunskap och kunna kommunicera ditt budskap på ett tydligt sätt för mottagare i olika typer av forum och kanaler.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant akademisk examen alternativt annan akademisk utbildning i kombination med längre erfarenhet från ett för uppdraget relevant verksamhetsområde
 • behärska engelska i tal och skrift
 • erfarenhet av fackliga kontakter
 • körkort, lägst behörighet B

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • ett  års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer
 • god regional kännedom och kunskap om de lokala problembilderna inom området
 • god kunskap om utredningsprocessen
 • erfarenhet av att  samordna och driva nationella processer på regional nivå
 • erfarenhet av att arbeta i stabsfunktion inom ramen för särskild händelse   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation
   

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på telefon 010 – 565 40 24, alternativt rekryterande chef Tobias Bergkvist på telefon 010 – 565 28 44.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 23 september 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A490.822/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A490.822/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Notera att det skall framgå av din ansökan på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.