Sektionschef/kammarkommissarie till Ekobrottskansliets verksamhet i Linköping och Örebro

Som polisiär chef/kommissarie vid ekobrottskammare är du direkt underställd enhetschefen för Ekobrottskansliet och ansvarar för poliserna på kammaren. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att Ekobrottskansliets uppdrag genomförs.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

06 oktober 2021

Referensnummer

A525.858/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

 

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Myndigheten prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Detta genom att bekämpa t.ex. punktskattebrott, skattebrott som grundar sig på mervärdesskatt inom EU, penningtvättbrott samt ärenden som kan ha anknytning till terrorismfinansiering.

Nationella operativa avdelningen (Noa) - Ekobrottskansliet (EBK)

Noa ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser. Vi är cirka 1 900 medarbetare som verkar på ett flertal orter i hela landet

En stark och utvecklad samverkan mellan Noa och Ekobrottsmyndigheten är nödvändig för en effektiv brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten bedriver verksamhet över hela landet, på 8 verksamhetsorter. Chefen EBK ansvarar bl.a. för verksamheten vid de 5 polisoperativa enheterna samt viss polisiär verksamhet vid ekobrottskamrarna.

Arbetsbeskrivning

Du kommer som polisiär chef/kommissarie vid ekobrottskammare att vara direkt underställd enhetschefen för Ekobrottskansliet och ansvara för poliserna på kammaren. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att Ekobrottskansliets uppdrag genomförs för verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten.

Chefsåklagaren leder verksamheten vid ekobrottskammaren med undantag för specifika polisiära arbetsuppgifter som t.ex. verkställande av tvångsmedel. Som kommissarie ingår du i kammarledningen och biträder chefsåklagaren i att leda och styra kammaren mot myndighetens uppsatta mål. Tillsammans ansvarar ni för ledning, styrning och uppföljning av det operativa arbete som sker på kammaren. Du ska aktivt medverka till att skapa ett öppet klimat vid Ekobrottsmyndigheten och vilja utveckla kammaren och arbetet genom exempelvis ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Du kommer samverka med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare.

Du kommer att ingå i områdesledningsgruppen i Linköping tillsammans med övriga chefer vid Ekobrottsmyndigheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • polisexamen
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av brottsutredningsverksamhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av utredningar rörande ekonomisk brottslighet
 • kunskaper inom ekonomi, skatterätt eller redovisning
 • erfarenhet av externt samarbete med myndigheter och andra organisationer och andra yrkesgrupper
 • erfarenhet av att leda större insatser, t.ex. tillslag
 • erfarenhet av att arbeta inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Torbjörn Rosén, 010-562 90 72. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lina Karlsson, 010-564 16 53.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 42

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Linköping
 • Ekobrottskansliet tillämpar förtroendearbetstid i enlighet med gällande kollektivavtal. Tillträde till tjänsten sker i dialog med rekryterande chef och eventuell avlämnande chef.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 oktober 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se . Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A525.858/2021 mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post