Gruppchef till Underrättelse vid Region Mitt, Underrättelsesektionen

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län

Utlyst

13 januari 2022

Ansök senast

02 februari 2022

Referensnummer

A711.788/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Underrättelsesektionen söker en gruppchef för Underrättelsegrupp 2 med geografisk placering i Uppsala.

Region Mitt, som har drygt 2 380 anställda, består av tre polisområden som omfattar Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt tre regionala enheter och ett regionskansli.

Underrättelsesektionen i Polisregion Mitt utgörs av fem grupper; en grupp i respektive polisområde (Gävleborg, Uppsala och Västmanland), en grupp för informatörsverksamheten och en grupp för samordning av verksamheten. För verksamheten finns en regional chef som därigenom har funktionsansvaret för underrättelseverksamheten, medan NOA har processansvaret.

Underrättelsetjänstens verksamhet och processer utgår från Polismyndighetens handbok för underrättelsetjänst PM 2021:17.

Underrättelsetjänst är en målstyrd verksamhet, som består i att systematiskt arbeta för att inhämta, bearbeta och analysera information som rör brottslig verksamhet eller fenomen och företeelser som påverkar myndighetens förmåga att utföra sitt brottsbekämpande eller myndighetsutövande uppdrag eller som utgör ett hot mot Polismyndighetens skyddsintressen.

Arbetsbeskrivning

Som chef för underrättelse rapporterar du till Jale Poljarevius samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. I uppdraget förväntas du ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare samt dess arbetsmiljö, genom skyddsronder och riskbedömningar enligt årshjul samt vid behov. Du representerar Underrättelsesektionen vid Polisområdets POLG och POM regelbundet, samt andra möten och forum på uppdrag av sektionschefen.

Målet med polisiär underrättelsetjänst är att förse Polismyndighetens beslutsfattare med underlag avseende förhållanden som står utanför myndighetens kontroll men som påverkar förmågan att utföra myndighetens uppdrag. Ytterst strävar arbetet mot att ge medborgarna skydd.

Syftet är att möjliggöra för beslutsfattare att kunna fatta proaktiva beslut om brottsbekämpning med hög säkerhet för Polismyndighetens medarbetare och väl underbyggda beslut vid myndighetsutövning. 

Polismyndighetens underrättelsetjänst har i uppdrag att direkt eller i samverkan med andra förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet genom att:

 • genomföra undersökningar av brottslig verksamhet, inklusive leda eller bedriva förspaning
 • generera kunskap om
  • nationell och internationell brottslig verksamhet samt
  • brottsaktiva aktörer inklusive deras metoder
 • skapa förutsättningar för underrättelsebaserad brottsbekämpande polisverksamhet mot allvarlig och organiserad brottslighet
 • identifiera och förvarna om hot eller företeelser som påverkar myndighetens förmåga att utföra sitt brottsbekämpande eller ordningshållande uppdrag samt bedriva säkerhetsunderrättelsetjänst mot aktörer eller företeelser som utgör ett hot mot Polismyndighetens skyddsintressen.
 • Utifrån ovanstående ska underrättelsetjänsten producera och tillhandahålla:
  • underrättelseprodukter till intressenter inom brottsbekämpande verksamheter inom och utanför myndigheten, underrättelseprodukter som underlag för beslut, säkerhetsunderrättelseprodukter till intressenter samt underrättelseprodukter till intressenter utanför myndigheten utifrån författningar, uppdrag och identifierade behov.

 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Underrättelsesektionen söker en gruppchef för Underrättelsegrupp 2 med geografisk placering i Uppsala. I gruppen Underrättelse 2 finns funktioner för DESK-verksamhet, handläggare mot polisoperativa inriktningar, analysfunktion samt underrättelsesamordnare mot LPO-nivån.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

·         minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande.

·         erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

·         dokumenterad erfarenhet av arbete inom organiserad brottslighet

·         examen från Polishögskolan och/eller akademisk utbildning

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

·         erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

·         ingått i ledningsforum

·         erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

·         chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 

·         Analys och helhetssyn

·         Mål och resultat

·         Utveckling och förändring

·         Social säkerhet

·         Muntlig och skriftlig kommunikation

·         Skapa delaktighet och motivation

 

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.


Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Andreas Bamberg, HR-konsult, på telefon 072-2462073, andreas.bamberg@polisen.se alternativt rekryterande chef Jale Poljarevius på tfn. 0708952041.

Fackliga företrädare

ST, Saco, Polisförbundet nås via växeln på 114 14. Joel Nordkvist, Seko nås på telefon 070-691 44 54.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Uppsala
 • Arbetstidsförläggning: Förtroendearbetstid

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 februari 2022 via e-post till  jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A711.788/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post