Lokalpolisområdeschef till LPO Katrineholm vid polisregion Öst

Lokalpolisområde Katrineholm omfattar tre kommuner, Katrineholm, Flen och Vingåker med sammanlagt ca 60 000 invånare. Lokalpolisområdet är organiserat i 9 grupper och har ca 100 medarbetare.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

14 januari 2022

Ansök senast

07 februari 2022

Referensnummer

A019.033/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där ca 2800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. Region Öst har över tid genomfört satsningar på att stärka den lokala bärkraften, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga och arbetet fortgår kontinuerligt. Regionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Polisområde Södermanland består av lokalpolisområdena Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Inom polisområdet finns också en utredningssektion och ett kansli. Polisområdet har idag ca 620 medarbetare.

Lokalpolisområde Katrineholm omfattar tre kommuner, Katrineholm, Flen och Vingåker med sammanlagt ca 60 000 invånare. Lokalpolisområdet är organiserat i 9 grupper och har ca 100 medarbetare. Verksamheten är fördelad på BF/IGV, utredning, stöd/service och arrestverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef i polisområde Södermanland rapporterar du till polisområdeschefen och ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där vi tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ansvar för lokalpolisområdets verksamhet och dess resultat. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet 
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete 
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad, verksamhet
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet från stabsarbete
 • om du nyligen har genomgått en eller flera av Polismyndighetens ledningsutbildningar eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Lina Karlsson, HR-konsult på telefon 010-56 416 53 eller Mikael Backman, polisområdeschef Södermanland, på telefon 010-56 691 88.

Fackliga företrädare

Urban Nordqvist, Polisförbundet, 070-249 16 77
Rebecca Wennström, ST, telefon 0730-975709
Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607
Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Katrineholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 7 februari 2022 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A019.033/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post