Samordnare till Finanspolissektionen vid Underrättelseenheten, Noa

Finanspolissektionen söker nu två drivna samordnare som är ansvarstagande, lösningsorienterande och har förmågan att prioritera utifrån verksamhetens mål och inriktningar.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

10 januari 2022

Ansök senast

24 januari 2022

Referensnummer

A007.667/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service. Nationella operativa avdelningen har cirka 1 900 anställda och består av sju enheter samt ett kansli.

Underrättelseenheten vid Noa har som huvudsakligt uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, nationellt och internationellt. Enhetens verksamhet har därmed både en strategisk och en operativ inriktning.

Finanspolissektionen, med cirka 50 medarbetare, är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten. Organisatoriskt består sektionen av en sektionschef, en operativ samordningsgrupp, två handläggargrupper, en analysgrupp samt en grupp för informationshantering och compliance. Finanspolissektionen har funktionsansvar för den del av underrättelseverksamheten som avser penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Finanspolissektionen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är således mottagare av inrapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare (banker, växlingskontor och andra finansiella institut) samt berörda myndigheter. Uppgifterna som kommer in registreras, bearbetas och bereds till operativa rapporter och/eller underrättelser. Finanspolissektionen gör även analyser som utgör en grund för verksamhetsplanering och åtgärder, både nationellt och internationellt samt återkopplar om nya risker och trender till de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst är placerad i gruppen för beredning och operativ samordning och inriktad mot att samordna information och fatta beslut om vidare åtgärder avseende rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och annan relevant information. Som samordnare kommer du att:

 • Bedöma, värdera, bearbeta och fördela inkommande rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • Bedöma, värdera, bearbeta och besvara internationella förfrågningar inom ramen för penningtvätt och terrorfinansiering
 • Initiera, driva och handlägga dispositionsförbud
 • Samverka med utredande och annan operativ verksamhet inom de brottsbekämpande myndigheterna
 • Följa upp och kvalitetssäkra utgående information
 • Delta i och även vara drivande i utvecklingen av det operativa samordningsuppdraget
 • Delta i metodutvecklingsarbete inom arbetsområdet penningtvätt och finansiering av terrorism

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Polisexamen eller akademisk examen inom ekonomi, statsvetenskap, kriminologi eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Erfarenhet av att arbeta med ekonomisk brottslighet, penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 

Vi ser det som meriterande om du även har:

 • Erfarenhet av samordning, koordinering eller operativt arbete på en brottsbekämpande myndighet
 • Erfarenhet av internationellt arbete
 • Erfarenhet av självständigt utredningsarbete
 • Erfarenhet av underrättelsearbete 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är ansvarstagande och engagerad, med en hög drivkraft. Vi ser gärna att du har en god analytisk förmåga, sinne för detaljer och förmågan att se avvikande mönster. Du är lösningsorienterad och kan arbeta såväl i grupp som självständigt med gott resultat. Du ska ha ett högt sekretessmedvetande. 

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robert Lindgren på 073-331 54 85 eller robert-b.lindgren@polisen.se.

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult Dana Däversjö på 073-086 97 80.

Fackliga företrädare

Andreas Johansson, Saco, 073-084 13 01

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92

Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 073-249 04 22

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader

Arbetsort: Stockholm

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Funktion: Samordnare, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Finanspolissektionen, Gruppen för beredning och operativ samordning 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast 24 januari.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Märk din ansökan med ärende nr. A007.667/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ärende nr. A007.667/2022 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post