Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

14 oktober 2021

Ansök senast

07 november 2021

Referensnummer

C64998/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom finansiell utredning och en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.


Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.


Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.


Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Polisregion Nord, Polisområde Västerbotten med funktionen Utredare finans och placering Umeå eller Skellefteå enligt överenskommelse.


Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2200 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.


Polisområde Västerbotten består av tre lokalpolisområden: Umeå, Skellefteå och Södra Lappland samt en utredningssektion.
Bedrägeribrottsgruppen i polisområde Västerbotten arbetar främst med utredningar gällande bedrägerier, penningtvättsbrott samt annan ekonomisk brottslighet. Gruppen består idag av åtta utredare och en gruppchef som även fungerar som förundersökningsledare. Varav fyra utredare sitter i Skellefteå och fyra utredare samt gruppchef i Umeå.


Bedrägeribrottsgruppen tillhör utredningssektionen och är organisatoriskt placerad i Umeå och Skellefteå, men med ansvar för hela polisområdet. Inom utredningssektionen finns förutom bedrägeribrottsgruppen, en grupp för grova brott, en grupp med stationsbefäl, en grupp med jourhavande förundersökningsledare, en spaningsgrupp, samt tre grupper brott i nära relation.

Arbetsbeskrivning

Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare.


Du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I arbetet ingår det att du även ska föredra ditt arbete inför förundersökningsledare och åklagare samt lämna rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder.


Exempel på vad detta kan innefattas av:

 • Handlägga och utreda egna brottsutredningar

 • Utföra husrannsakningar och hämtning till förhör mm.

 • Kartlägga finansiella nätverk i nära samarbete med andra brottsutredare, span, telefonavlyssning och andra specialister för att kunna spåra och kartlägga så kallade möjliggörare som den grovt organiserade brottsligheten använder sig av.

 • Biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av brottsvinster.

 • Agera som stöd till brottsförebyggare i syfte att kartlägga organiserad brottslighet och modus/tillvägagångssätt.

 • Strategiskt ansvariga för att utveckla och införa kunskapsbaserade metoder i utredning av finansiell brottslighet.

 • Ge stöd och utbildning till andra funktioner inom regionen

 • Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet.

 • Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom ekonomi eller andra relevanta ämnen.

 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.

 • Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis revisor, ekonom eller skattebrottsutredning

 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska


 • Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av tillgångsutredning
 • Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram exempelvis GeoTime, ArcGis, Analyst's Notebook

 • Erfarenhet utav att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel

 • Erfarenhet av att utreda brott av ekonomisk karaktär

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:

 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper

För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar och du ska kunna hantera uppdrag med kort framförhållning, under tidspress och parallellt med andra uppdrag. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva utredningar effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.


Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.


Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Johan Stabbfors Gruppchef, bedrägerigruppen, Utredningssektionen, PO Västerbotten 070-689 04 96 johan.stabbfors@polisen.se Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult, Britt Holmgren 070-693 34 10 britt.holmgren@polisen.se Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildningen kontakta representant från regionen, Britt Fredriksson 070-342 69 04 britt.fredriksson@polisen.se

Fackliga företrädare

SEKO polisen Nord, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte.
Placeringsort: Umeå eller Skellefteå enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du dagtid med flex.
Tillträde: Utbildningsstart V. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering i Polisregion Nord, Polisområde Västerbotten, Bedrägeribrottsgruppen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-11-07.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg