Är du vår blivande operativa analytiker som drömmer om att bli polis?

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

08 oktober 2021

Ansök senast

25 oktober 2021

Referensnummer

C64834/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom analytisk arbete och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Öst, Polisområde- Östergötland, Utredningssektionen, Brottssamordning 3.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för Polisregion Öst är Linköping. Regionen är indelad i tre olika polisområden (PO) PO-Jönköping, PO-Östergötland och PO–Södermanland, tre regionala enheter och ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

PO-Östergötland i är i sin tur indelat i tre lokalpolisområden (LPO); Motala, Norrköping och Linköping, en utredningssektion samt ett kansli Utredningssektionen där tjänsten är placerad består av olika grupper som hanterar brott i nära relation, grova brott, jourutredning, bedrägerier, spaning och brottssamordning. Som operativ analytiker kommer du att tillhöra gruppen Brottssamordning 3.

Arbetsbeskrivning

I funktionen operativ analytiker ingår du i en utredningsgrupp som specialist. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Slutresultatet från ditt arbete utmynnar som regel i en skriftlig förutsättningslös ärendeanalys, en slutprodukt som du presenterar på ett pedagogiskt och strukturerat sätt för utredare, förundersökningsledare och åklagare. Ärendeanalysen kan ingå som en del av ett eventuellt åtal.

Kopplat till den polisiära befogenhet du kommer få efter avklarad utbildning är du även en resurs för att kunna genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. kopplat till utredningsverksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är/har
 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 • Det är meriterande om du har/är:
 • Arbetslivserfarenhet av att presentera analysarbeten både muntligen och skriftligen
 • Erfarenhet av analys- och visualiseringsprogram för modellering av data
 • Kunskaper i informationshämtning från öppna källor
 • Erfarenhet av IT-forensik, nätverksteknik eller telekom.
 • Erfarenhet av grafisk design, kartvisualisering, geografisk analys.
 • Kunskap om databaser och enklare programmering.
 • Kunskap om bevisvärdering och brottsrekvisit.

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper
Du är en ödmjuk, uthållig och nyfiken person med mycket god analytisk förmåga samt ett utvecklat sinne för struktur och metodik samt att du inom ditt uppdrag kan göra nödvändiga prioriteringar. Vidare är du en engagerad person som känner ansvar för att driva arbetet framåt. Tjänsten kräver periodvis mycket samarbete varför det ställs särskilt höga krav på din sociala kompetens, och flexibilitet. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs det att du är stresstålig. Du har en vilja och förmåga att följa med i den tekniska utvecklingen och arbetar för ständig vidareutveckling av verksamheten. Ett högt sekretessmedvetande är även ett måste i tjänsten.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Ludwig Pöder HR-konsult 010 - 566 72 72 Carl-Fredrik Jerrhage Gruppchef 010 - 566 55 96 Marianne Stålhammar Kontaktperson gällande FPU Region Öst 114 14

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet - Gustav Borg, SEKO Polisen nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte.
Placeringsort Norrköping eller Linköping
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid.
Tillträde: Utbildningsstart V. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Öst, PO-Östergötland, Utredningssektionen, Brottssamordning 3.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-10-25

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg