Arbetar du med finansiell utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

20 april 2021

Ansök senast

18 maj 2021

Referensnummer

C53790/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom finansiell utredning och en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, PO Fyrbodal


Beskrivning av din blivande arbetsplats

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000
anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns
lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

PO Fyrbodal
Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; Västra Fyrbodal, Östra Fyrbodal och Södra Fyrbodal samt en utredningssektion och ett områdeskansli. Polisområdet har idag cirka 600 medarbetare. I lokalpolisområdena finns medarbetare som arbetar med stöd/service, utredning och brottsförebyggandearbete. Här finns bland annat ingripandeverksamhet, områdes- och kommunpoliser. Vid utredningssektionen utreds grova brott så som brott i nära relation, brott där särskild barnkompetens behövs, sexualbrott och grova våldsbrott. Inom sektionen finns även polisområdets jour- och spaningsverksamhet samt en verksamhetsstödsgrupp med bland annat specialkompetens som stöttar hela polisområdet.

Placering kommer bli lokalpolisområde Västra eller Östra alternativt på Utredningssektionen. Som finansiell utredare i polisområde Fyrbodal arbetar du i brottsutredningar med inriktning mot finansiell brottslighet i syfte att spåra och kartlägga tillgångar.


Arbetsbeskrivning

Du förväntas utreda och kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder bland annat i syfte att återta brottsvinster och/eller säkra medel till eventuella skadeståndsanspråk. Arbetet består av att inhämta, bearbeta, analysera och sammanställa uppgifter från banker och andra finansiella institut samt att förbereda förhör. Arbetet sker i nära samarbete med förundersökningsledare och åklagare där du som finansiell utredare förväntas lämna rekommendationer för beslut och/eller vidare åtgärder efter utförd granskning.

 • Genomföra finansiella utredningar i syfte att spåra och kartlägga tillgångar, dokumentera och beräkna brottsvinster enligt direktiv från FU-ledare eller revisor på Åklagarmyndigheten.
 • Initiera förslag och utföra finansiella utredningsåtgärder som en del i brottsutredningen och led i beviskedjan för att identifiera ytterligare gärningsmän och/eller identifiera brottsoffer.
 • Kartlägga finansiella nätverk i nära samarbete med brottsutredare, span, telefonavlyssning och andra specialister för att kunna spåra och kartlägga så kallade möjliggörare som den grovt organiserade brottsligheten använder sig av. Målet är att kunna spåra och kartlägga tillgångar som den misstänkte indirekt äger eller kontrollerar.
 • Vid möjlighet vara med vid husrannsakan för att säkra finansiella spår och tillgångar.
 • Vara en kommunikationslänk mellan åklagare/revisor och brottsutredare avseende det finansiella området.
 • Utforma förhörsfrågor och genomföra förhör vid frågor om ekonomi/tillgångar.
 • Vid behov biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av brottsvinster.
 • Uppmärksamma och kommunicera till åklagare/revisor/ärendehandläggare indikatorer på penningtvätt/finansiering av terrorism eller annan brottslighet som skulle kunna observeras vid exempelvis en kontoanalys.
 • Agera som stöd till brottsförebyggare i syfte att kartlägga organiserad brottslighet och modus/tillvägagångssätt.
 • Strategiskt ansvariga för att utveckla och införa kunskapsbaserade metoder i utredning av finansiell brottslighet.
 • Ge stöd och utbildning till andra funktioner inom sektionen
 • Agera stöd till utredare vid upprättning av förenklade tillgångsutredningar
 • Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet.
 • Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom ekonomi eller andra relevanta ämnen.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna från utredande verksamhet.
 • Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis revisor, ekonom eller skattebrottsutredning
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av ekonomiska analyser
 • Mycket goda kunskaper i Excel
 • Svenskt körkort behörighet B för personbil
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska


 • Det är meriterande om du har:

 • Kunskaper i informationshämtning från öppna källor.
 • Erfarenhet av tillgångsutredning
 • Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram exempelvis GeoTime, ArcGis, Analyst's Notebook.
 • Erfarenhet utav att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
 • Erfarenhet av databashantering i t.ex. iBase
 • Erfarenhet av att utreda brott av ekonomisk karaktär


 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper

Du är en socialt kompetent person som är van vid att samarbeta med båda externa och interna aktörer. Du ser det som en självklarhet att bidra till det gemensamma uppdraget och är med all säkerhet både prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt för att nå bästa möjliga resultat.
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Du är en skicklig kommunikatör som har en förmåga att presentera komplicerad information på ett lättförståeligt sätt. Att du upplevs som trygg och stabil får du ofta höra. Din stresstålighet är väl utpräglad, både under tidspress och emotionell påfrestning. Du har en förmåga att behålla lugnet i de flesta situationer. Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Anna Sandén Gruppchef 114 14 Paula Salman HR-konsult paula-amira.salman@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare SEKO Polisen, ST inom Polisen, OFR/P och SACO-S Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Har du frågor om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Anna Sandén, nås via polisens växel 114 14.
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Paula Salman, paula-amira.salman@polisen.se
Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildningen kontakta representant från regionen: Gustaf Lothigius, Nås via Polisens växel 11414
Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, Nås via Polisens växel 11414

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast den v.3 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning. Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på Linnéuniversitetet i Växjö.
Placeringsort: Uddevalla eller Trollhättan
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du dagtid med flex
Tillträde: Utbildningsstart V. 50 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till PO Fyrbodal.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering. Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Handlingar som ska bifogas:
Handlingar/ betyg som styrker de särskilt angivna kraven.
Den grundläggande och särskilda behörigheten kontrolleras via Universitets- och högskolerådet. Personnummer är det enda som behövs (inga betygskopior). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se. Ansök senast 2021-05-18

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg