Arbetar du med utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

06 oktober 2021

Ansök senast

24 oktober 2021

Referensnummer

C64690/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom utredning och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Sthlm, Regionala Utredningsenheten, Bedrägerisektionen.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.
Vår arbetsplats präglas av samarbete och engagemang. Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta. Vår vision är att varje medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men vi har en sak gemensamt; att jobba för att minska den brottsligheten.

Region Stockholm har ca 7000 anställda och är uppdelat i fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Varje polisområde består av ett antal lokalpolisområden samt sektioner för grova brott, brott i nära relation och Barnahus/barngrupper, joursektion, kansli och operativt stöd.

Bedrägerisektionen
Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid den regionala utredningsenheten utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid den regionala utredningsenheten organiseras delgivningssektionen, regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper samt brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet och teknikspaning.

Bedrägerisektionen, som idag består av ca 140 medarbetare, ingår i Region Stockholms Utredningsenhet. Bedrägerisektionens huvudfokus är att på ett rationellt, rättssäkert och effektivt sätt hantera cirka 40 000 bedrägerier, förskingringar och brott mot välfärdssystemet som årligen anmäls och inkommer till regionen, med syfte att öka uppklarningen och lagföringen. Arbetsplatsen finns i centralt placerade lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu utredare som vill arbeta med att utreda ovan brottstyper. I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig.

Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsarbetet ingår att hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta, inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt i ett s.k. förundersökningsprotokoll. En stor del av arbetet innebär inhämtningsuppdrag och/eller arbete med brott mot välfärdsystemet.

Som utredare är du förutom utredarrollen även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som är kopplat till själva utredningsverksamheten. Det kan t.ex. vara att verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Du kommer att ingå i en grupp där allas kunskaper och åsikter spelar roll i en lärande och utvecklande miljö. Bedrägeribrotten är under ständig utveckling och en del av arbetet innebär att ligga i framkant och att ta del av nya brottstyper och metoder.
Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst.

Du kommer få den introduktion och handledning som behövs för arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom relevanta områden, exempelvis juridik, ekonomi, kriminologi eller annan samhällsvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal.
 • Minst 1 års sammanhängande självständigt utredningsarbete från exempelvis Socialtjänsten, Migrationsverket, eller annan arbetsgivare som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet.

 • Det är meriterande om du har:

 • Arbetslivserfarenhet av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet eller finansiella utredningar
 • Kunskap om kryptovaluta
 • Intresse för arbete med IT eller multimedia, som tagit sig uttryck genom exempelvis; studier, arbetslivserfarenhet eller liknande
 • Språkkunskaper utöver svenska/engelska
 • Arbetslivserfarenhet av ekonomiska underlag som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Erfarenhet av skriftliga och muntliga redogörelser.
 • Ytterligare års erfarenhet av relevant utredningarbete

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål.
Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du är självgående, flexibel och har möjlighet till tempoväxling. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du stukturerad, empatisk, trygg i dig själv och litar på din egen förmåga. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Johanna von Zeipel HR-konsult 0730892331 johanna.von-zeipel@polisen.se Helene Imbro Rekryterande chef bedrägeri 072-2060730 helene.imbro@polisen.se Mikael Falkhed Rekryterande chef bedrägeri 072-454 12 19 mikael.falkhed@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte
Placeringsort: Region Sthlm, Regionala utredningsenheten, Bedrägerisektionen
Tillträde: Utbildningsstart V. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Stockholm, bedrägerisektionen, utredare-bedrägeri

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-10-24

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg