Arbetar du med utredning och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

08 oktober 2021

Ansök senast

25 oktober 2021

Referensnummer

C64832/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom ekonomi-området och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Öst, Polisområde-Östergötland, Utredningssektion med funktionen Utredare Bedrägeri och placering i bedrägerigrupperna i Linköping och Norrköping.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för Polisregion Öst är Linköping. Regionen är indelad i tre olika polisområden (PO) PO - Jönköping, PO - Östergötland och PO Södermanland, samt tre regionala enheter och ett kansli.

PO-Östergötland i är i sin tur indelat i tre lokalpolisområden (LPO); Motala, Norrköping och Linköping, en utredningssektion samt ett kansli. Bedrägeribrottsgrupperna ingår i utredningssektionen. Grupperna består av utredare, förundersökningsledare och administratörer samt gruppchefer.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat.

Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
 • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer
 • Hantera frihetsberövade
 • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekniska undersökningar
 • Sammanställa komplex information för presentation till bland annat åklagarmyndigheten och rätten
 • Vara behjälplig för polisområdet att utifrån verksamhetens behov även driva och utreda ärenden av annan beskaffenhet och brottstyp

Som utredare utgör du en länk i hela den brottsutredande processen och samarbetar med andra aktörer i brottsutredningsprocessen, exempelvis analytiker och personal som arbetar med informationsinhämtning, spaning och hemliga tvångsmedel. Arbetet innebär även många externa kontakter med till exempel åklagare, juridiska ombud och företag inom och utom Sverige.

Arbetet sker under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Kvalifikationer

Kvalifikationer

Vi söker dig som är/har
 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom relevanta områden exempelvis, ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 • Det är meriterande om du har:
 • Arbetslivserfarenhet av bedrägeriutredningar, utredningar gällande utnyttjandet av välfärdssystemet eller finansiella utredningar alternativt arbete som ekonom, revisor eller annat som bedöms relevant
 • Erfarenhet av att analysera och sammanfatta stora mängder information
 • Erfarenhet av utrednings- och/eller analysarbete från offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete av ekonomisk karaktär
 • Erfarenhet av förhör eller utredande samtal
 • Goda kunskaper i Excel

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper
Som person söker vi dig som är initiativtagande och kreativ där du ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor som tar ärenden framåt och får arbetssätt och metoder att utvecklas. Arbetet är fritt och du styr över dina egna ärenden vilket kräver ansvar, struktur och eget driv.

Du arbetar bra med andra människor, såväl internt i arbetsgruppen och inom myndigheten som med externa samverkanspartners. Vidare är du flexibel samt lösningsorienterad då arbetet är i ständig förändring och du har förmåga att se möjligheterna i de ärenden du hanterar. Arbetet innebär växlingar i såväl tempo som metoder vilket ställer krav på en öppen inställning samt stresstålighet.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Ludwig Pöder HR-konsult 010 - 566 72 72 Hanna Kinnersjö Gruppchef 010-56 66 241 Annika Öhmark Gruppchef 010 - 566 71 89

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet - Gustav Borg, ST, SEKO Polisen nås via 114 14

Övrig information

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent på Utredningssektionen med funktionen Utredare Bedrägeri. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte.
Placeringsort Norrköping eller Linköping
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid.
Tillträde: Utbildningsstart V. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region, Sektion/LPO, Grupp, Funktion

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-10-25

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg