Brinner du för forensik och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

14 oktober 2021

Ansök senast

24 oktober 2021

Referensnummer

C65425/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Har du ett gediget intresse för forensik och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Mitt, Regionala utredningsenheten, Forensisk sektion med funktionen kriminaltekniker och placering i Gävle eller Uppsala.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Region Mitt består av polisområde Västmanland, Uppsala samt Gävleborg. Den regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en bedrägersektion samt regionalt IT-brottscentrum. Sektionerna finns representerade i samtliga polisområden.

Den forensiska sektionen har ett övergripande ansvar för den kriminaltekniska verksamheten i region Mitt med huvudfokus på brottsplatsundersökningar vid olika typer av brott. Forensiska stationer finns på de tre huvudorterna i Uppsala, Västerås och Gävle. Lokala forensiska stationer finns på ett flertal mindre orter i regionen. Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) äger den forensiska processen medan de forensiska sektionerna innehar verksamhetsansvaret.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter man redovisar allt man gjort i ett undersökningsprotokoll. Arbetet bedrivs i nära samarbete med förundersökningsledare, utredare och sakkunniga såsom handläggare vid NFC och Rättsmedicinalverket. Du ska därför kunna hålla ärendeföredragningar för dessa samt kunna vittna vid rättegång vid behov.

Allmänna polisiära befogenheter:
 • Arbete i yttre tjänst
 • Tvångsmedel gällande till exempel beslag

Kvalifikationer

Vi söker dig som är/har
 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom exempelvis kemi, biologi, geologi, arkeologi/osteologi eller annan naturvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 • Meriterande:
 • Avslutad och godkänd Medicine masterexamen med forensisk vetenskap som huvudområde
 • Erfarenhet av forensiskt arbete
 • Ytterligare högskolepoäng inom kriminologi och/eller juridik.
 • Erfarenhet av rättsväsendet
 • Erfarenhet av att arbeta i ledningssystem som ett verktyg för att uppnå och säkra kvalitet i verksamheten

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

 • Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:

  https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

  Personliga egenskaper
 • Mycket god samarbetsförmåga, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
 • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
 • Strukturerad och har förmåga att göra prioriteringar
 • Flexibel och kan ta dig an utmaningar med bibehållet arbetssätt
 • Praktiskt lagd

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Johannes Vilmark, johannes.vilmark@polisen.se johannes.vilmark@polisen.se Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildningen kontakta representant från regionen: Linda Jahr Lantz linda.jahr-lantz@polisen.se Har du frågor om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Linda Åkeskär Hellgren, linda.akeskar@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SEKO, SACO nås via växeln 114 14

Övrig information

Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Därefter väntar en individuell upplärningsfas inför den kriminaltekniska grundutbildningen.
Grundutbildningen för att bli kriminaltekniker innebär studier varvat med praktik under ett års tid.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte.
Placeringsort. Västerås, Gävle eller Uppsala (Uppge önskad arbetsort i ansökan)
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid samt beredskap.
Tillträde: Utbildningsstart V. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Mitt, Regionala utredningsenheten, Forensisk sektion, Kriminaltekniker

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-10-24

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg