Controller till externfinansierade projekt (Frontex) placering Stockholm

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

28 juni 2021

Ansök senast

16 augusti 2021

Referensnummer

C58892/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu controller som kommer förstärka vår expansiva grupp som arbetar med externfinansierad verksamhet och projekt. Denna roll kommer fokusera på finansiell styrning kopplat till Frontex(EU:s gränskontrollmyndighet). Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Arbetsplatsbeskrivning
Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

Enheten för finansiell styrning ansvarar för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushåller väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för medelsfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser. Enheten är inne i ett spännande och intensivt förändringsarbete, som bl.a. innebär att vi ska tillgodogöra oss digitaliseringens möjligheter. Vi är ca 160 medarbetare och är placerade på flera orter. Denna tjänst är placerad på Kungsholmen i Stockholm.

Bakgrund
I den nya frontexförordningen fastslås det bl a att varje medlemsstat ska utpeka en central nationell myndighet, en CNA (Central National Authority) för all hantering med begäran, mottagande, fördelning och verifiering av stöd från Frontex, i detta fall Polismyndigheten.

Arbetsbeskrivning

I denna funktion som utgörs av en resurs kommer du tillhöra vår relativt nya funktion på enheten för samlad finansiell styrning av externfinansierade projekt och verksamhet. Finansiärer förutom Frontex är exempelvis Sida, MSB och EU-kommissionen. Denna funktion är under tillväxt vilket är varför vi nu behöver förstärka gruppen med ytterligare kompetens. I denna roll stöttar du i hela processen avseende in- och utbetalning som rör Frontexverksamheten.

I tjänsten ingår samarbete med såväl intern verksamhet som extern myndigheter nationellt och internationellt. Du agerar ekonomisk kontaktyta såväl internt som externt i dessa frågor. Ofta innebär rollen att hålla föredragningar samt arbete i team. Du hjälper även till att driva utveckling och förfina nuvarande rutiner och fördelningsmodeller.

Den centrala nationella myndigheten ska bl a ansvara för följande:
 • Hantera frågor som rör utbetalning av det ekonomiska stödet, inbegripet ansökningar till byrån om förskottsbetalning eller utbetalning och mottagning av motsvarande utbetalningar från Frontex
 • Omfördela utbetalningar till nationella myndigheter i proportion till deras bidrag i form av personal till den stående styrkan, om så föreskrivs i de nationella arrangemangen

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • En akademisk utbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Flerårig aktuell erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter
 • Aktuell erfarenhet av finansiell styrning av externfinansierade projekt, företrädesvis EU-fonder
 • Goda kunskaper i Excel
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
 • Erfarenhet av finansiell styrning i EU-finansierade verksamheter
 • Erfarenhet av arbete i komplex organisation med många kontaktytor
 • Erfarenhet av affärssystemet UBW (f.d. Agresso)

För att lyckas i rollen krävs att du är analytisk, strategisk och har en god pedagogisk förmåga, då du i dialogen med många verksamheter ska förklara ekonomiska samband på ett tillgängligt och tydligt sätt. Du är kommunikativ och gillar att samarbeta på olika organisatoriska nivåer, samt uppskattar växlingen mellan de olika roller som uppdraget innebär. Vi värdesätter din vilja och förmåga att utveckla verksamheten och att se din del i helheten.

Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos allmänheten. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Linnéa Nilsson HR-Konsult linnea-e.nilsson@polisen.se Tobias Lundh Ekonomichef, nationella avdelningarna tobias.lundh@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen (växeln 114 14)

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning om sex månader
Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm
Arbetstid: Flextid
Funktion: Controller, ekonomiavdelningen, externfinansierade projekt

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast måndag 16/8-2021

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg