Polis i Norrbotten

Norrbotten behöver fler poliser och i arbetet med att rekrytera fler och rätt personer behöver vi lära oss mer om hur polisområde Norrbotten uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare.

Den här enkäten riktar sig till dig som gjort aspiranttjänst i Norrbotten någon gång under de senaste fem åren, oavsett om du jobbar kvar i Norrbotten idag. 

Genom att svara på frågorna hjälper du oss att bli bättre – och att få fler kollegor att välja Norrbotten. Förklara och utveckla gärna dina svar i fritexten, dina tankar är värdefulla för oss i det fortsatta arbetet.

Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för PO-ledning och verksamhet, HR, kommunikationsavdelningen, fack och skyddsorganisation.

Enkäten är öppen att besvara till och med den 15 april 2021. Efter det sammanställs svaren och presenteras för ledningsgruppen i polisområde Norrbotten. Vill du ta del av resultatet, eller har du frågor och/eller synpunkter, välkommen att kontakta: 
Polisområde Norrbottens kansli
 eller ansvarig Emma Lindberg.

Tack på förhand!

/PO Norrbotten genom Emma Lindberg


Polis i Norrbotten

Vi vill veta mer om vad som drivit dig att bli polis och hur du uppfattat Norrbotten som arbetsplats och arbetsgivare. 

4. Vad är det som är bra med att jobba i Norrbotten? (Du kan ange flera alternativ.)
5. Vad upplever du som mindre bra med att jobba i Norrbotten? (Du kan ange flera alternativ.)
6. Fick du den aspirantutbildningsort du önskade dig?
7. Vad var det som styrde ditt val av aspirantutbildningsort? (Du kan ange flera alternativ.)
8. Fick du den tjänstgöringsort du önskade dig?
9. Vad var det som styrde ditt val av tjänstgöringsort? (Du kan ange flera alternativ.)
10. Är du nöjd med din nuvarande placeringsort?

Anställningsprocessen

Nedan finns ett antal påståenden kring hur du uppfattat din väg mot anställning inom polisen.

Med begreppet anställningsprocessen avses här perioden från valet av aspirantutbildningsort tills dess att valet och fördelningen av PA-tjänstgöringsort var klar.

Svaren anges med siffran 1-4 där, där 1 betyder instämmer inte alls, och 4 betyder instämmer helt.

11. Informationen om hur anställningsprocessen gick till var tydlig.
12. Besluten om aspirant- och PA-placeringen togs i god tid.
13. Det var lätt att få svar på frågor kring anställningsprocessen?
14. Jag kunde i god tid planera för min anställning och eventuell flytt.
15. Jag upplevde processen som rättvis.

Här kommer några frågor om tiden efter att du fått veta din placeringsort som polisassistent.

16. Jag fick den information jag behövde från min nya arbetsplats i god tid.
17. Jag visste var jag kunde vända mig med frågor om min nya arbetsplats som polisassistent.
18. Jag fick en introduktion till lokalpolisområdet som gjorde att det kändes lätt att komma in i arbetet.
19. Jag kände mig välkommen.
20. Om du var nyinflyttad till orten, fick du någon form av introduktion kopplat till orten?

Frågor om bakgrund

22. Kön?
23. Hur gammal är du?
24. Vad arbetar du som idag?
25. Hur länge har du varit anställd som polis?