Enkät till tjänsten som RLC-operatör vid regionledningscentralen i Umeå

Enkätfrågorna är en del av din ansökan till tjänsten som RLC-operatör (Referensnummer A385.754/2020) Dina svar kommer ligga till grund för bedömning i urvalet av ansökningar och svaren kan komma att prövas i ett senare skede.

Din ansökan är inte att anse som komplett förrän enkätfrågorna är inskickade, vilka behöver ha inkommit till oss senast 2020-08-21.

Har du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom studier?
Har du mycket goda datakunskaper och förmåga att använda olika datasystem?
Har du mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt i svenska?
Har du god förståelse och muntlig kunskap i engelska?
Har du minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet på heltid?
Har du arbetslivserfarenhet av att bemöta personer i en utsatt situation?
Har du eftergymnasial utbildning inom juridik eller annat relevant område?
Pratar och förstår du något annat språk utöver svenska och engelska?
Har du möjlighet att börja anställningen med utbildningsstart 2021-02-03?
Har du någon uppsägningstid idag?
Som RLC-operatör kommer du arbeta tre-skift och utifrån ett fast schema. Det betyder att schemat är satt redan på förhand och din arbetstid kommer vara förlagd under dygnets samtliga timmar, inklusive högtider. Funkar din livsituation med den typen av arbetstider?
Vid anställning kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll och intervju. Vi undrar därför om det finns något i ditt belastningsregister eller om det finns något annat du vill delge redan nu?
Lönespann för tjänsten är 24 000 - 27 000 kronor per månad. Individuell lönesättning tillämpas. OB-tillägg tillkommer samt ett tillägg om 600 kronor per vecka när du är licensierad operatör samt har arbetat 6 månader. Accepterar du lönen som kan erbjudas för tjänsten?

Information om kommande steg i processen

Oavsett om du går vidare i processen efter detta steg eller inte kommer du att få besked under vecka 35-36.

Går du vidare kommer du i samband med återkopplingen få en inbjudan till arbetsprover som genomförs under vecka 37 tisdag – torsdag.

Arbetsproverna genomförs i Umeå så det är viktigt att du har möjlighet att befinna dig på plats i Umeå under någon av dessa dagar och kan avsätta en halvdag för detta.

De som går vidare från arbetsproverna kommer därefter att bjudas in för intervju under vecka 40.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter