Enkät till tjänsten som utredare vid gränspolisen i Malmö

Du har gått vidare i vårt första urval och vi vill nu få lite mer information om dig och dina erfarenheter. Enkäten kommer att ligga till grund för kommande urvalsprocess.

Om tjänsten

Dina arbetsuppgifter blir främst att arbeta med utredningar som avser brott mot Utlänningslagen. Detta kan röra sig om människosmuggling, olovlig vistelse, arbete utan arbetstillstånd samt anställning av person utan arbetstillstånd. Andra brottstyper som utreds är missbruk av urkund samt brukande av falsk urkund i samband med migrationsärenden. Dessutom kan du bli ansvarig för ärenden gällande andra länders begäran om rättshjälp och utlämningar av misstänkta och dömda för brott.

3. Har du erfarenhet av tillämpning av utlänningslagen?
5. För denna tjänst har vi ett lönespann på 28 000 - 35 000 kronor. Är detta inom ramen för ditt löneanspråk?
7. Blir du aktuell för anställning kommer vi bl.a. att göra en säkerhetsprövning som innebär att Säkerhetspolisen gör slagningar i brotts- och misstankeregistret. Du kommer även att bli kallad till en säkerhetsprövningsintervju där du får svara på frågor om livsstil, umgänge, familj, ekonomi m.m. Har vi ditt godkännande för att göra en säkerhetsprövning?
9. Är du medveten om att tjänsten är placerad i Malmö?
10. Är du fortsatt intresserad av tjänsten?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter