Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Enkät till ansökan om tjänst som IT-forensiker

Denna enkät besvaras av sökande till tjänst som IT-forensiker vid regionalt IT-brottscentrum i polisregion Syd.

Dina svar måste vara oss tillhanda senast den 6 april klockan 23:59. Dina svar kommer att vara styrande i det fortsatta urvalet, vi ber dig därför svara så uppriktigt och tydligt som möjligt.

Enkätfrågor att besvara:

IT-forensiker

1. Har du dokumenterad relevant utbildning inom företrädelsevis it-forensik/informationssäkerhet?
3. Har du erfarenhet av vanligt förekommande hårdvara, operativsystem och nätverk?
4. Har du körkort med B-behörighet för manuellt växlad personbil?
5. Har du dokumenterad brottsutredningserfarenhet?
6. Har du dokumenterad erfarenhet av arbete med it-forensiska verktyg?
7. Har du ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska?
8. Har du erfarenhet av programmeringsspråk såsom t.ex. Python?
9. Har du erfarenhet eller utbildning inom ljud-, video- och bildbearbetning?
10. Vilken ort önskar du vara placerad i av Kristianstad, Malmö, Karlkrona och Lund?

 

 

Till toppen