IT-forensiker till Regionalt it-brottcentrum, region Syd

Obligatorisk enkät till ansökan IT-forensiker A320.503/2021

1.Har du dokumenterad relevant utbildning inom företrädelsevis IT-forensik/informationssäkerhet, i så fall vilken?
3. Har du erfarenhet av vanligt förekommande hårdvara, operativsystem och nätverk?
4. Har du körkort med B-behörighet för manuellt växlad personbil?
5. Har du dokumenterad brottsutredningserfarenhet?
6. Har du dokumenterad erfarenhet av arbete med it-forensiska verktyg?
7. Har du ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska?
8. Har du erfarenhet av programmeringsspråk såsom t.ex. Python?
9. Har du erfarenhet och/eller utbildning inom ljud-, video- och bildbearbetning?
10. Vilken ort önskar du vara placerad i av Lund eller Malmö?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter