Operatör RLC Syd

Då du är vidare i rekryteringsprocessen vill vi att du besvarar samtliga frågor i nedanstående enkät.

Dina svar måste vara oss tillhanda senast den 22 mars klockan 23.59.

Dina svar kommer att vara styrande i det fortsatta urvalet, vi ber dig därför att svara så uppriktigt och tydligt som möjligt.

Vilka av följande verksamheter har du erfarenhet utav?
Har du möjlighet att börja anställningen med utbildningsstart vecka 35?
Har du någon uppsägningstid idag?
Som RLC-operatör kommer du arbeta tre-skift och utifrån ett fast schema. Det betyder att schemat är satt redan på förhand och din arbetstid kommer vara förlagd under dygnets samtliga timmar, inklusive högtider. Funkar din livsituation med den typen av arbetstider?
Som RLC-operatör kommer du arbeta på Vevaxelgatan 4 Toftanäs i Malmö, vilket ligger en bit utanför centrum. Då du arbetar treskift är det viktigt att du har möjlighet att ta dig till och från Toftanäs även nattetid samt högtider då exempelvis kollektivtrafiken inte går lika frekvent. Jag som sökande är medveten om arbetsplatsens lokalisering och bekräftar att jag utan problem kan ta mig till och från arbetet.
Jag har gymnasieexamen med godkänt betyg i svenska och engelska.
Vid anställning kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll och intervju. Vi undrar därför om det finns något i ditt belastningsregister eller om det finns något annat du vill delge redan nu?
Lönespann för tjänsten är 24 000 - 27 000 kronor per månad. Individuell lönesättning tillämpas. OB-tillägg tillkommer samt ett tillägg om 600 kronor per vecka när du är licensierad operatör samt har arbetat 6 månader. Accepterar du lönen som kan erbjudas för tjänsten?

Information om vidare steg i processen

Oavsett om du går vidare i processen efter detta steg eller ej kommer du att få besked under vecka 13. Går du vidare kommer du i samband med återkopplingen få en inbjudan till simultantester som genomförs under vecka 14.

Simultantesterna genomförs i Malmö Rättscentrum på Porslinsgatan 4 B.

De som går vidare från simultantesterna kommer därefter att bjudas in för intervju under vecka 17.

Till toppen