Enkätfrågor till funktion Utredare av komplexa cyberbrott, polisregion Syd

Denna enkät besvaras av sökande till funktion som utredare av komplexa cyberbrott vid regionalt IT-brottscenter i polisregion Syd.

För att underlätta vårt arbete skulle vi uppskatta om du vill svara på följande frågor.

1. Är du svensk medborgare?
2. Har du polisexamen?
3. Har du annan akademisk examen/utbildning inom relevant område exempelvis systemvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, juridik eller annan samhällsvetenskaplig inriktning?
4. Har du B-körkort för bil med manuell växel?
5. Har du dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete?
6. Har du dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete?
7. Har du dokumenterad utbildning eller erfarenhet inom IT-området?
8. Har du goda kunskaper i ett språk utöver svenska och engelska?
Till toppen