Gränspoliser till Karlstad

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

17 februari 2021

Ansök senast

03 mars 2021

Referensnummer

C49376/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du ha en spännande och omväxlande tjänst inom Polisen och ha hela världen som arbetsfält? Vill du bli specialist och vara med och utveckla gränspolisverksamheten? Då ska du se hit.

Operativa enheten är organiserad i fyra sektioner: regionledningscentralen, polisens kontaktcenter, gränspolissektionen och trafiksektionen samt gruppen för specialsökhund. Operativa enheten bedriver, i nära samverkan med andra enheter, polisområden och lokalpolisområden, stödverksamhet och operativ verksamhet över hela Region Bergslagen. Samtidigt har Operativa enheten ett flertal regionalaprocessansvar där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv.

Gränspolissektionen finns inom den operativa enheten på regionnivå. Sektionens gränspolisgrupper finns i Dalarnas, Värmlands och Örebro län och består i nuläget av cirka 60 medarbetare fördelat på fem grupper. Det finns både polisiära och civila handläggare inom det utlänningsrättsliga området i sektionen liksom flertalet medarbetare med specialistfunktioner och gränspolisiär kompetens. Gränspolissektionen är just nu inne i en expansiv fas och för närvarande pågår rekrytering av flera poliser till den yttre verksamheten.

I den här utlysningen söker vi poliser till Värmland med Karlstad som placeringsort. Som gränspolis i region Bergslagen bidrar du till hela sektionens gränspolisiära kompetens. Du ansvarar tillsammans med gruppens övriga poliser över de operativa uppdragen inom gränspolisverksamheten. Arbetet kommer i stora delar koordineras med polisgrupperna i Örebro och Dalarna och resor förekommer.

Vi samverkar med andra enheter inom polisen så som ingripandeverksamheten, trafikpolissektionen, människohandelsgruppen och utredningsgrupper på lokal och regional nivå, vilket innebär stor möjlighet till individuell kompetensutveckling. Gränspolisen samverkar även med andra myndigheter så som Migrationsverket och Kriminalvården gällande verkställighetsarbetet samt Skatteverket och Arbetsmiljöverket i olika insatser inom ramen för myndighetssamverkan.

Arbetsbeskrivning

Gränspolissektionen har ett brett uppdrag och som medarbetare hos oss kommer du ges möjlighet att arbeta inom många områden, som specialist eller generalist.

Som medarbetare vid gränspolisen ingår det att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som inte har tillstånd att vistas i landet, arbetsplatsinspektioner för att kontrollera arbetsgivares skyldigheter enligt utlänningslagen samt att biträda andra myndigheters begäran om hjälp vid olika kontroller och insatser. Sektionens uppgift är också till stor del att handlägga utlänningsärenden som är överlämnade från Migrationsverket efter beslut om utvisning/avvisning eller om en person är avviken efter ett sådant beslut. Ärenden kan även vara överlämnade till oss för verkställighet efter utvisningsdom utfärdad av allmän domstol. Vi handlägger också polismyndighetens egeninitierade ärenden om polisavvisning. Handläggningen av verkställighetsärenden utförs till största del av våra civila handläggare men poliser kan få uppdraget att utföra nödvändiga operativa insatser i dessa samt även genomföra verkställighetsresor. På sektionen utreds även brottsutredningar enligt UtlL 20 och BrB 14-15§.

Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt förhindra att personer utan tillstånd vistas i Sverige, eller att de med tvivelaktiga syften med sin vistelse reser in. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre gränskontrollerna sker vid våra hamnar och vid flygplatserna i regionen och är till största del säsongsbetonad.

De poliser vi söker kommer till största del arbeta med:
- att samverka och planera insatser tillsammans med regionens olika lokalpolisområden och sektioner
- tvångsmedelsanvändning som till exempel hämtningar och husrannsakan
- inre utlänningskontroller
- inspektioner av arbetsplatser
- gränskontroll vid flygplatserna under säsong
- viss brottsutredning
- spaning och underrättelseinhämtning
- bevakning och förhandlare vid verkställighetsresor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
-polisexamen
-god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
-B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
-kunskap i ett utomnordiskt språk utöver engelska
-erfarenhet av att genomföra insatser.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår organisations framgång. Du som söker till oss är omvärldsintresserad och har intresse och förståelse för andra kulturer. Du har också ett etiskt förhållningssätt som bygger på humanitära värderingar med respekt för den enskilde. Som person är du utåtriktad med ett inre driv. En annan framgångsfaktor är din förmåga att skapa goda relationer och bidra till gott samarbete.

Utbildning kommer erbjudas de som tillsätts. Vi har på många sätt hela världen som arbetsfällt, vill du också vara med och arbeta där med oss så är du välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Johan Ihlberg Gruppchef gräns Karlstad 010-567 03 99 johan.ihlberg@polisen.se Hanna Söderberg HR-konsult 010-567 51 34

Fackliga företrädare

Fackliga representanter för ST, Saco, SEKO och Polisförbundet i region Bergslagen nås via vår växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Karlstad

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg