Gruppchef till en nyinrättad grupp: Bedrägerisamordning, region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

15 juli 2021

Ansök senast

15 augusti 2021

Referensnummer

C59951/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten, region Mitt har cirka 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg. Tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. En av dessa tre regionala enheter heter Regionala utredningsenheten, RUE. Idag består RUE av utredningssektionen, forensiska sektionen, aktionsgruppssektionen samt regionalt it-brottscentrum, men nu skall en bedrägerisektion inrättas och placeras som en femte sektion på RUE.

Bedrägerisektionen kommer att bestå av fem bedrägeriutredningsgrupper, en finansiell utredningsgrupp och en bedrägerisamordning.

Bedrägerisamordningen kommer att bereda bedrägeriärenden innan fördelning sker till en utredningsgrupp och även hantera ärendesamordning. Bedrägerisamordningen blir navet i den nya bedrägerisektionens organisation och gruppchefens uppdrag blir att leda denna viktiga uppbyggnad. Det är en givande utmaning att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet, om du är intresserad av leda ett förändringsarbete kan det här vara en intressant tjänst för dig!

Arbetsbeskrivning

En regional bedrägerisamordning skall bereda regionens samtliga bedrägeriärenden med fokus på likvärdiga bedömningar av ärenden initialt och vara en tydlig kontaktyta mot andra regioner i berednings- och samordningsfrågor. Gruppen finns inte idag, utan uppbyggnaden sker efter det att gruppchefen är tillsatt.
Arbetsuppgifter blir samverkan externt med andra myndigheter och relevanta aktörer inom området. Samverkan internt med bedrägerigrupperna i den egna sektionen, men också med LPO, PO och UND, det nationella bedrägericentret, NBC, brottsförebyggande arbete samt metodutveckling.

Chefsuppdraget
Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Hon eller han ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Som chef ansvarar du för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd relevant utbildning/examen
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde alternativt av utrednings-och lagföringsprocessen
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
 • Erfarenhet av bedrägeribrott
 • Erfarenhet av ärende- och brottssamordning
 • Deltagit i projekt eller arbetsgrupper som arbetar med nationella frågor, och med nationell samverkan
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

 • Personliga egenskaper
  När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna (fungerar inte länken kan du kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare) https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Axner HR Konsult 010-567 52 66 linda.axner@polisen.se Jimmy Olsson Gruppchef Västerås 010-5675820

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SEKO, SACO nås via växeln 114 14

Övrig information

Arbetsort: Uppsala, Gävle eller Västerås
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid VP 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef, Bedrägerisamordning (Brottssamordning 1 rgn Mitt), Bedrägerisektionen rgn Mitt, region Mitt
Anställning: Inspektör eller handläggare

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 augusti 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg