Gruppchef till NPS, Gränspolisen region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

07 juni 2021

Ansök senast

17 juni 2021

Referensnummer

C57450/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Gränspolisenheten består av ca 420 medarbetare som inom hela polisregionen Stockholm arbetar med gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning samt spaning och utredning avseende människosmuggling och andra brott mot utlänningslagen. Gränspolisenheten bedriver också utredning och spaning avseende gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet och har det regionala ansvaret för internationella kontakter. Det är gränspolisenheten som har det geografiska ansvaret för Arlanda flygplats, där man även bedriver lokalpolisområdesverksamhet.

Utredningssektionen består av totalt 12 grupper, tre spaningsgrupper, tre utredningsgrupper och sex verkställighetsgrupper. Sektionens uppdrag består bland annat av verkställigheter av personer med beslut om att inte få stanna i Sverige, utredning av brott mot utlänningslagen, människosmuggling, mobilt gränsöverskidande brottslighet samt majoriteten av alla brott som begås på Arlanda flygplats. Utöver detta bedrivs spaningsarbete genom NIGS och NPS-konceptet.

Vi är nu i behov av NPS gruppchef i en av våra brottspaningsgrupper.

Arbetsbeskrivning

NPS spaning (Nationell personspaning) i brottsärenden som utreds vid Gränspolisenheten som människosmuggling, gränsöverskridande brottslighet och brott som sker inom Arlanda flygplats. Vi samverkar även med andra enheter/regioner i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Arbetet inom NPS (Nationell Person Spaning) kännetecknas av ett dolt förhållningssätt. Huvuduppgiften är kvalificerad spaning till fots och i bil enligt NPS-konceptet. I rollen som gruppchef kommer du arbetsleda din spaningsgrupp i samverkan med andra interna/externa enheter. Spaningen sker i vissa ärenden med stöd av hemliga tvångsmedel. Du samlar in, dokumenterar och presenterar information av olika slag till sektionens utredningar samt andra utredningsenheter vid biträde.

Kvalifikationer

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

- Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande de senaste 2 åren.
- Polisexamen
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet/Erfarenhet av spaningsverksamhet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

  • Analys och helhetssyn
  • Mål och resultat
  • Utveckling och förändring
  • Social säkerhet
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna [gör meningen innan till en länk med webbadressen

https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Per-Arne Kaati Rekryterande chef 0708-951701

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, Seko och ST nås via polisens växel 114 14

Övrig information

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Placering vid Utredningssektionen Gränspolisenheten, Kungsholmsgatan 37.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 Juni 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till:

Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.
Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg