Just nu har Polismyndigheten problem med utskrifter vilket gör att försändelser kan bli fördröjda.

Gruppchef till utredningsgrupp UL Vuxen & UL Ungdom LPO Södermalm, PO Stockholm City

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

10 juni 2021

Ansök senast

17 juni 2021

Referensnummer

C57746/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du anta utmaningen att vara med att leda, utveckla och driva den utredande verksamheten på LPO Södermalm? Ta chansen nu!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten, region Stockholm, har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under Regionpolischefen.

Polisområde Stockholm city omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden: Södermalm och Norrmalm samt två utredningssektioner, en joursektion, två utredningssektioner för operativt stöd och ett områdeskansli. Polisområdet bedriver arbete inom områdena utredning och lagföring, ingripandeverksamhet samt den brottsförebyggande verksamheten främst inom ramen för sitt geografiska ansvarsområde.

Drivs du av att utveckla verksamheten och medarbetare samt vill utmana givna ramar?
Vi på Lokalpolisområde (LPO) Södermalm söker nu drivna, framåtlutade och förändringsbenägna gruppchefer till två av våra utredande verksamheter. Dessa är UL Vuxen som hanterar vuxna gärningspersoner, samt UL Ungdom som hanterar brott begångna av barn och ungdomar.

Det utredande uppdraget på LPO Södermalm är fördelat på sju grupper. Av dessa är två grupper inriktade mot brott begångna av ungdomar samt barn och en grupp riktad mot narkotika. Utredningsverksamheten kopplat till ungdomar har en organisatorisk tillhörighet på LPO Södermalm men har ett polisområdesgemensamt uppdrag. Varje grupp består av en gruppchef, för-undersökningsledare och ett antal utredare.


Arbetsbeskrivning


Utredningsverksamheten på LPO Södermalm ansvarar för en stor mängd utredningar av mycket varierande slag. Alla utredande grupper arbetar nära och tillsammans för att nå bästa resultat för verksamheten och för medarbetarna. Vi har behov av effektiva flöden för de stora volymerna, förmåga att arbeta i team, specialkompetens inom olika utredningsområden, kapacitet för yttre utredningsåtgärder och insatser samt, inte minst, ett mycket öppet förhållningssätt inför förändring och utveckling.

I uppdraget som gruppchef ingår det att representera Polismyndigheten i olika samverkansforum där mandatet är stort och förväntas tas. Samverkan mellan LPO Södermalm/ Norrmalm och resterande verksamheter inom polisområdet är självklart och Tillsammans bidrar vi till ett PO City.

Som gruppchef för utredning och lagföring vid Södermalm:

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i LPO Södermalmsledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för utredning och lagföring vid Södermalm:

har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande under den senaste femårsperioden.
- Godkänd svensk polisexamen alternativt för funktionen relevant godkänd akademisk examen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande om du har
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

  • Analys och helhetssyn
  • Mål och resultat
  • Utveckling och förändring
  • Social säkerhet
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här:

https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Isabelle Danielsson HR 070-2430353 isabelle.danielsson@polisen.se Thomas Backemo Rekryterande chef Nås via Polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning med ett chefsförordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Tjänstgöringsort är Stockholm Södermalm
- Arbetstid: Veckoplanerad, VP 5:2

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 juni 2021.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult Isabelle Danielsson, isabelle.danielsson@polisen.se

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg