Gruppchefer till Barnahus polisområde Stockholm City

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 september 2021

Ansök senast

01 oktober 2021

Referensnummer

C62892/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Stockholm city omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden: Södermalm och Norrmalm samt två utredningssektioner, en joursektion, två utredningssektioner för operativt stöd och ett områdeskansli. Polisområdet bedriver arbete inom områdena utredning och lagföring, ingripandeverksamhet samt den brottsförebyggande verksamheten främst inom ramen för sitt geografiska ansvarsområde.

Barnahus Stockholm utreder grova brott mot barn såsom grov fridskränkning, misshandel och sexuella övergrepp. Barnahus arbetar utifrån barnets bästa och verksamheten präglas av ett nära samarbete mellan grupperna på Barnahus respektive med särskilt utsedda åklagare och företrädare för socialtjänsterna i de 14 stadsdelarna i Stockholms Stad samt kommunerna Lidingö, Solna, Sundbyberg och Ekerö. Upptagningsområdet för ärendena omfattar förutom Polisområde (PO) City, även delar av PO Syd och PO Nord. På Barnahus finns utöver polisen även socialtjänstsamordnare från Stockholm stad respektive personal från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Barnskyddsteamet från Karolinska universitetssjukhuset, Region Stockholm.

På sektionen som tillhör PO City finns totalt nio grupper: På Barnahus finns fyra utredningsgrupper med barnutredare och barnförhörskoordinatorer och samt en samordningsgrupp med förundersökningsledare och snabbspårsutredare. Sektionen har också två grupper som utreder brott i nära relation/vuxenärenden och två grupper som utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, Grooming Stockholm.

Barnahus Stockholm söker nu två gruppchefer. En gruppchef till en av utredningsgrupperna samt en gruppchef till samordningsgruppen.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef har du personalansvar över polisanställda barnutredare som handlägger förundersökningar rörande främst grova brott mot barn under 18 år samt samordnare som koordinerar och hanterar bokning av barnförhör. Arbetet i grupperna är teambaserat och arbetet och chefskapet innebär omfattande samverkan och koordinering med åklagare, socialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri och skola mm. Arbetsledning i ärendena sker företrädesvis av åklagare som är förundersökningsledare i ärendena. Fördelning av ärenden och viss arbetsledning sker av polisanställda förundersökningsledare i samverkan och dialog med gruppchefen. Du kommer att ha personalansvar för personal i inre tjänst som ibland även verkar i yttre tjänst vid utredningsåtgärder som husrannsakan och hämtning till förhör m.m. Din personal är en del av sektionens och polisområdets gemensamma resurs och som gruppchef ansvarar du för att denna bild förankras bland medarbetarna och att prioritering och, vid behov, omfördelning av arbetsuppgifter och resurs kan tillhöra verksamhetens vardag. Du samverkar med samtliga professioner på Barnahus och andra externa samverkansparter, samt inom den egna sektionen och polisområdet.

Uppdraget som gruppchef för Barnahus

Som chef för Barnahus rapporterar du till sektionschef samt ingår i Barnahus ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området Barnahus och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen alternativt för funktionen relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvad erfarenhet
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet som chef eller arbetsledare inom utredningsverksamhet
 • chef- eller ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av extern samverkan med kommun eller andra för verksamheten relevanta samarbetspartners
 • erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
 • erfarenhet av utredningsverksamhet inom Polismyndigheten i region Stockholm

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Lövström Tf. Sektionschef 0768-68 3131 linda.lovstrom@polisen.se Stina Yllequist HR-konsult 073-0738755 stina.yllequist@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Placeringsort: Stockholm, Heleneborgsgatan 2A

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 1/10 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg