Gruppchefer till forensiska sektionen i region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

10 september 2021

Ansök senast

24 september 2021

Referensnummer

C62648/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Vi söker nu gruppchefer till forensikgrupperna 1, 4, 5 och 6 i Polisregion Bergslagen där forensikgrupp 1 är en fältgrupp bestående av kriminaltekniker och fotograf och forensikgrupperna 4, 5 och 6 består av verksamheterna lokala brottsplatsundersökare, desk, handläggare, kvalitet, analytiker och vapentekniker. Grupperna 1 och 4 har sin geografiska placering i Falun, grupp 5 i Karlstad och grupp 6 i Örebro.
Den Forensiska sektionen har idag verksamhet på flera orter i regionen. Verksamheterna är varierande med kriminalteknik som huvudfokus. Medarbetarna är antingen kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare, analytiker, handläggare, fotografer, vapentekniker eller kvalitetssamordnare. Forensiska stationer finns idag i Falun, Karlstad och Örebro

I Polisregion Bergslagen finns idag sex forensiska grupper vilka är geografiskt placerade i hela regionen. Forensiska sektionen har idag cirka 70 medarbetare fördelat på kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare, laboratoriepersonal och ett antal andra specialistfunktioner.

Arbetsbeskrivning

Den forensiska sektionen har ett övergripande ansvar för regionens kriminaltekniska verksamhet samt de lokala brottsplatsundersökningarna. Funktionsansvaret för den kriminaltekniska verksamheten ligger på regional nivå medan Nationellt forensiskt centrum innehar processansvaret för den forensiska verksamheten.

Kriminaltekniken är en framtidsorienterad verksamhet och en viktig del av utredningsprocessen, både när det gäller metoder, teknisk utveckling och kompetenskrav. Teknisk bevisning har stor betydelse i brottsutredningar och bidrar till lagföring och ökad uppklarningsprocent. Vårt arbetssätt kännetecknas av god kompetens, hög tillgänglighet samt ett bra samarbete med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Vi är objektiva, opartiska och engagerade i vårt arbete.
Nationellt har det genomförts en översyn gällande forensisk verksamhet med bland annat uppbyggnad av forensiska stationer och där övergripande frågor kring kriminalteknik har fastställts. Implementeringen av detta arbete och införandet av nya rutiner och samverkansformer är en central del för chefer och medarbetarna inom forensiska sektionen.

Uppdraget som gruppchef för forensiska sektionen
Som gruppchef inom forensiska sektionen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom gruppens geografiska och funktionella område och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • För funktionen relevant examen/utbildning

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom den forensiska verksamheten
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna. Fungerar inte länken kan du kopiera och klistra in nedan länk i din webbläsare.
https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Axner HR-konsult 010-567 52 66 linda.axner@polisen.se Tomas Sahlström Sektionschef Forensiska sektionen 010-56 70 191 tomas.sahlstrom@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SACO och SEKO 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid ort Falun, Karlstad eller Örebro. Ange i din ansökan vilken ort din ansökan avser.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 september 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg