Kommunpolis LPO Uppsala/Knivsta, Po Uppsala, Region mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

04 januari 2021

Ansök senast

25 januari 2021

Referensnummer

C45433/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta är det största lokalpolisområdet i PO Uppsala och som kommunpolis är du en av tre kommunpoliser, placerade i lokal-polisområdets kansligrupp, Stöd/service 1. Kommunpoliserna är vår främsta kontakt med Uppsala och Knivsta kommun.

Som kommunpolis ingår du i ledningsgruppen och fungerar som ett stöd till chefen för lokalpolisområdet. Du har ett särskilt ansvar i polisens planeringsprocess, det innebär att du ansvarar för framtagande av lägesbilder i olika tidsperspektiv, samverkansöverenskommelser, medborgarlöften, aktivitetsplaner och handlingsplaner. Du företräder hela Polismyndigheten lokalt både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du förväntas ta en aktiv roll i att tillsammans med operativ koordinator och gruppchefer driva utvecklingen av verksamheten framåt.

Arbetsbeskrivning

Kommunpolisen ansvarar för att säkerställa att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften som träffats mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Kommunpolisen är även ansvarig för att uppdatera och utforma nya löften och överenskommelser när det är aktuellt.

Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället. Som kommunpolis representerar du polisen i denna samverkan och är en tydlig och tillgänglig väg in till Polismyndigheten för allmänheten och våra samverkanspartners.

Genomförande av olika brottsförebyggande insatser utgör en stor del av uppdraget. Detta kan ske på egen hand eller tillsammans andra medarbetare och samverkanspartners.
Det övergripande målet är att funktionen ska bidra till det långsiktiga arbetet med att skapa goda relationer till olika samarbetspartners, vara motorn i det brottsförebyggande arbetet och att verka nära medborgarna.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
 • Erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för uppdrag, både vad gäller den löpande verksamheten och för dess resultat
 • Erfarenhet av lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Förmåga att kunna arbeta operativt i yttre tjänst

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

 • har erfarenhet av arbete som kommunpolis
 • har erfarenhet av samverkan med kommun, lokalsamhälle och externa sam-verkanspartners
 • genomgått relevant utbildning, t.ex. brottsförebyggande metoder och lokal samverkan (intern utbildning inom polisen)

 • Personliga egenskaper

 • Arbetsuppgifterna ställer krav på mycket god kommunikationsförmåga
 • Du förväntas ta aktiv kontakt med lokalsamhället för att ta in invånarnas bild, samt förmedla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala lägesbilder och brottslighet
 • Du känner dig bekväm med att presentera material och prata inför grupp samt att vara representant för lokalpolisområdet i media
 • Som kommunpolis arbetar du i nära samarbete med såväl kommuner som näringsliv, vilket ställer krav på en mycket god samarbetsförmåga
 • Du har lätt för att skapa nätverk och upprätthålla dem samt att du är öppen för utveckling av metoder och verksamheten
 • Vi förväntar oss vidare att du medverkar till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet och polisens värdegrund är en självklar grund

Du kommer att agera med LPO-chefens mandat i kontakten med verksamheter utanför polismyndigheten.
Vi söker dig som är driven och uthållig samt har förmåga att självständigt ta ansvar för och utveckla verksamheten.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper

Kontaktpersoner

Linda Axner HR Konsult linda.axner@polisen.se Lars Dessle Gruppchef 010 56 77 559 lars.dessle@polisen.se

Fackliga företrädare

Karin Bölje Svärd Polisförbundet 072-205 07 20 ST, Saco-S och SEKO nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Anställning: Tillsvidareanställning som inspektör med funktion som kommunpolis.
Placeringsort: Uppsala (med huvudansvar Uppsala kommun resp. Knivsta kommun)
Arbetstid: Heltid. Veckoplanerad arbetstid (40 h/v)
Tillträde: Enligt överenskommelse

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg