Operativ samordnare till lokalpolisområde Ljungby

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kronobergs län

Utlyst

10 september 2021

Ansök senast

24 september 2021

Referensnummer

C62773/2021

Arbetsplatsbeskrivning

I polisområde Kalmar Kronoberg ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Vid polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjourssektion samt ett områdeskansli.

För att på ett effektivt och kraftfullt sätt kunna utveckla det operativa arbetet och den operativa samordningen i polisområdet förstärker polisområde Kalmar Kronoberg nu ledningsfunktionen genom att tillsätta en operativ samordnare i vart och ett av de fem lokalpolisområdena.

I lokalpolisområde Ljungby finns en stöd/service-grupp, en utredningsgrupp och tre BF/IGV-grupper varav en av dessa utgör lokalpolisområdets områdespolisgrupp. Området består geografiskt av Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner.

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en operativ samordnare till lokalpolisområde Ljungby som har god överblick, är övertygande och uppnår goda resultat i samarbete med andra. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Funktioner som operativ samordnare inrättas för att skapa förutsättningar för lokalpolisområdena att ta ett utökat ansvar för samordning av operativa frågor och hantering av områdesövergripande åtgärder. I funktionen ingår att skapa förutsättningar för att den operativa verksamheten i bl.a. lokalpolisområdena genomförs enligt besluten om den operativa inriktningen och aktivitetsplanen. Den operativa samordnaren ska ha god överblick över hur t.ex. lokalpolisområdets resurs optimalt disponeras och samordnas. Funktionen ska även medverka i att skapa lokal lägesbild, planera insatser samt arbeta med återkoppling och uppföljning.

Funktionen ska ta fram underlag och rekommendationer till bl.a. lokalpolisområdeschefen i dennes arbete att styra lokalpolisområdets operativa resurs. En annan viktig del för funktionen är samverkan med andra funktioner vid polisområdet. Exempel på funktioner är kommunpoliser, underrättelsesamordnare, gruppchefer och förundersökningsledare. Funktionen är inte chef eller arbetsledare, men inom ramen för arbetet kan det förekomma uppdrag som t.ex. mötesordförande eller sammankallande i en arbetsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • utveckla arbetet med lokal lägesbild på områdes- och lokalpolisområdesnivå samt vara en viktig del i arbetet med att skapa lokalpolisområdets lägesbild
 • sammanställa beslutsunderlag
 • koordinera identifierade gemensamma behov mellan sektioner och lokalpolisområden
 • medverka i att ta fram och följa upp lokalpolisområdets operativa inriktning och aktivitetsplanering samt övrig operativ verksamhet
 • medverka i utvecklingen av samt vara lokalpolisområdets representant i lokalt driftcenter (LDC)
 • samordna lokalpolisområdets totala resurs vad avser BF/IGV, områdespolisverksamhet, utredningsverksamhet samt stöd/service
 • samordna den operativa verksamheten till stöd för lokalpolisområdeschefen och gruppcheferna
 • vara kontaktyta för regionala underrättelseenheten och internt inom polisområdet
 • kvalitetssäkra den operativa planeringen på kort och lång sikt
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har

 • polisexamen i enlighet med polisförordningen (2014: 1104)
 • goda kunskaper om polisens, regionens och polisområdets uppdrag, verksamhet och organisation.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har

 • erfarenhet som chef eller arbetsledare under minst tre månader
 • erfarenhet av att tidigare ha verkat som samordnare eller koordinerat operativt polisiärt arbete eller insatser
 • bred polisiär erfarenhet innefattande brottsförebyggande, utrednings-, underrättelse- och ingripandeverksamhet
 • goda kunskaper inom såväl arbetsmiljöfrågor som arbetstidsfrågor samt arbetsrätt
 • kunskaper i polisoperativ juridik
 • erfarenhet av utredningsverksamhet
 • erfarenhet av stabsarbete.

 • Personliga egenskaper:

 • förmåga att skapa goda och konstruktiva arbetsrelationer inom den egna organisationen och med andra samarbetspartners
 • lätt för att arbeta självständigt såväl som i grupp
 • kreativ och tar gärna egna initiativ
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • omdömesgill och har god förmåga att finna snabba kvalitativa och flexibla lösningar
 • hög social kompetens och god samarbetsförmåga
 • stresstålighet då arbetsbelastningen stundtals är hög med bibehållen förmåga att hantera flera saker samtidigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta lokalpolisområdeschef Roger Olsson, 070-467 53 93. Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Gunnar Norgren, 070-218 29 18, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Saco-S Carina Ivarsson, 070-148 73 00; ST inom Polisen Johan Källström, 070-279 11 46; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35.

Övrig information

Anställning: Tillsvidareanställning som lägst polisinspektör.
Placeringsort: Ljungby
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Samordnare, region Syd, polisområde Kalmar Kronoberg, lokalpolisområde Ljungby, grupp stöd/service 1.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, registrera dig inte i rekryteringssystemet utan kontakta ansvarig HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg