Processutvecklare, EFR Rättsavdelningen

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

29 juni 2021

Ansök senast

30 augusti 2021

Referensnummer

C57096/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område gällande bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. De nationella avdelningarna tillgodoser verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär.

RÄTTSAVDELNINGEN, RA
Rättsavdelningen är en nationell avdelning och har drygt 700 anställda. Avdelningen består av ett kansli, Enheten för rättslig styrning och stöd, Enheten för förvaltningsrätt, Informationsförvaltningsenheten samt sju regionalt placerade rättsenheter.

ENHETEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTT, EFR
EFR fullgör chefen för rättsavdelningens processansvar avseende det förvaltningsrättsliga området.

Vid EFR finns fyra huvudsakliga processgrupper;
 • Id-handlingar (pass, nationellt identitetskort och tjänstekort).
 • Ordning & säkerhet (ordningslagen, hittegodslagen, delgivningslagen, parkeringsärenden, djurskyddslagen m.m.).
 • Bevakning (ordningsvakter, skyddsvakter, sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter, bevakningsföretag m.m.).
 • Vapen.

Nu söker vi dig som vill jobba som processutvecklare hos oss!

Arbetsbeskrivning

Vid EFR tror vi på att utmana det oförändrade läget. Vi strävar efter att rätt person, ska få rätt beslut, i rätt tid. Vi tror på att tänka annorlunda och vi tror att vi kan göra stor skillnad för hur Polismyndigheten uppfattas av allmänheten. Genom att utöva processansvaret för det förvaltningsrättsliga området inom Polismyndigheten leder vi arbetet mot det vi ser framför oss.

Det innebär i praktiken att enheten har till uppgift att sträva efter och säkerställa en enhetlig, rättssäker och effektiv process genom att;
 • Kartlägga och beskriva processer.
 • Följa upp processen.
 • Uppmärksamma förändringsbehov och initiera och driva förbättringsarbete.
 • Utveckla styrdokument.
 • Stödja arbetet i processen, bl.a. genom samverkansforum.
 • Ansvara för kravställning för exempel utbildning och IT-stöd.

Som processutvecklare hos EFR får du ett stort ansvar och ett långtgående mandat. Du ska ständigt ha ett nationellt perspektiv och du ska verka för koordinering och ledning av utvecklingen inom det förvaltningsrättsliga området för hela Polismyndigheten. Arbetet innebär ofta en samordnande roll och att verka för att det förvaltningsrättsliga arbetet är ändamålsenligt, effektivt, rättssäkert och enhetligt. Du ska kontinuerligt bevaka att effektiviseringar kan möjliggöras, att gränsdragningar mot andra ansvarsområden görs och att vi hela tiden strävar mot de mål vi har satt upp att nå.

Du arbetar i nära kontakt med andra funktioner, verksamheter och avdelningar i syfte att nå de uppsatta målen. Du har även kontakt med externa parter och deltar till viss del i internationellt arbete. Tillsammans med dina arbetskamrater ska du utveckla verksamheten till någonting bättre än vad den tidigare var.

I ditt arbete ska du tänka: Utifrån det jag håller på med vad är bäst för allmänheten och hur tillgodoser jag deras önskemål samtidigt som jag beaktar rättssäkerheten?

Kvalifikationer

VI SÖKER DIG SOM HAR:
 • Flerårig erfarenhet av arbete med offentlig rätt.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

 • DET ÄR MERITERANDE OM DU HAR:
 • Juristexamen och/eller svensk polisutbildning.
 • Arbetat inom offentlig verksamhet, Polismyndigheten eller annan myndighet.
 • Fullgjort notarietjänstgöring.
 • Erfarenhet av processutveckling.
 • Erfarenhet av förändringsledning.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med myndigheters föreskrifter.
 • Erfarenhet av att ha deltagit i utveckling av IT-stöd.

PERSONLIGA EGENSKAPER:
I funktionen som processutvecklare är dina personliga egenskaper överordnade de som ovan anges som meriterande.

Du måste lätt kunna växla mellan kvalitativt utredningsarbete och entusiasmera andra medarbetare inför ett utvecklings- och förändringsarbete. Du ska vara noggrann och strukturerad med mycket god analytisk förmåga, men samtidigt ha förståelse för att snabbhet är en kvalitetsfaktor. Du ska ha en mycket god social förmåga, vilket innefattar en god självkänsla för att kunna samarbeta och ha lätt för att bygga goda relationer inom och utanför Polismyndigheten.

Din förmåga att samarbeta och bygga relationer ska kännetecknas av god människokännedom, självreflektion, förmåga att kunna engagera och entusiasmera verksamhetsansvariga chefer och medarbetare samt förmåga att ge och ta återkoppling. Vi söker en person som fungerar väl även under stress och som under sådana perioder kan bibehålla sitt lugn. Du ska tycka det är roligt att jobba.

Kontaktpersoner

Fernando Aranda Cano Tf Enhetschef, Enheten för förvaltningsrätt 073-958 84 43 fernando.aranda@polisen.se Erika Karlsson Tf Gruppchef, Enheten för förvaltningsrätt 073-052 83 67 erika-c.karlsson@polisen.se Linda Alén Gruppchef, Enheten för förvaltningsrätt 072-500 34 39 linda.alen@polisen.se Erika Sandell HR konsult 010-563 73 65 073-079 36 69 erika.sandell@polisen.se

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh SACO 010-563 91 37 Sofia Ask Polisförbundet 010-563 87 10 Johan Gertz Fackförbundet ST 010-567 70 92 Karna Tillheden Seko Polisen 010-561 66 27

Övrig information

Placeringsort: Stockholm

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg