Specialsökhundförare till Specialsökhundgrupp 2, Regionala operativa enheten, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Utlyst

06 april 2021

Ansök senast

20 april 2021

Referensnummer

C52730/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu två Specialsökhundförare som har en mycket god fallenhet att dressera hund, samarbeta både i grupp och enskilt samt som har en stor förmåga att leverera högkvalitativa arbetsinsatser utifrån specialistkompetens. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Beskrivning av arbetsplats

Funktionen som specialsökhundförare ligger organisatoriskt under operativa sektionen som i sin tur tillhör regionala operativa enheten (ROE). ROE:s vision är att vi ska vara världsledande inom alla våra verksamhetsområden, vi ska attrahera de bästa och ständigt utveckla vår förmåga. I samverkan med andra aktörer inom polisen skapar vi trygghet och säkerhet för de som bor och verkar i region syd.

Specialsökhundförarna är organiserade i två grupper. Grupp 1 består av hundar med specialistområde vapen-narkotika-sedel och dessa är placerade med geografisk spridning i regionen. Specialsökhundgrupp 2 med specialistområdena BPU-hund, Kriminalsökhund och brand-spermahund. Gruppen består idag av 1 gruppchef med hund samt 6 specialhundförare placerade på olika platser i regionen. Specialsökhundförare har ett regionalt ansvar och ska vara beredda att arbeta över hela regionen. Som BPU-hundförare har man ett speciellt ansvar för det polisområde man är placerad i men det är ett naturligt inslag att arbeta i andra polisområden när detta behövs. En del resor/transporter i hela regionen förekommer därför. Grupptillhörigheten till trots är stora delar av arbetet ensamarbete eller arbete med andra samarbetspartner.

Arbetsbeskrivning

Polishundverksamhetens övergripande uppdrag är att:
 • Rädda liv
 • Bidra till bättre utredningsresultat och ökad lagföring
 • Kriminalunderrättelsebaserat brottsförebyggande arbete utifrån lokala problembilder

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är vi en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela regionen. Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena. Med fokus på hög tillgänglighet och ett professionellt bemötande i varje situation arbetar vi tillsammans med andra aktörer i syfte att leverera den bästa operativa förmågan och servicen. Som specialsökhundförare bidrar du ofta med en mycket viktig del i de initiala utredningsåtgärderna. Det är viktigt att kunna skapa goda relationer med de som efterfrågar våra tjänster såsom kriminaltekniker, Lokus, FU-ledare, brottssamordnare m.fl. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån kompetens bistå vid uppdrag i syfte att upptäcka/detektera föremål och biologiska spår samt själv eller tillsammans med lokus eller kriminaltekniker säkra biologiska spår. Dessa uppdrag kräver både noggrannhet och uthållighet. Ärenden för en BPU-hundförare spänner över allt från mängdbrott till den grova brottsligheten. Uppdragen kan exempelvis vara olika typer av inbrott, godsgömmor i terrängen, rån, våldtäkt utomhus, mord utomhus, människorov, misshandelsärende, bränder. Tillsammans med din hund kommer du att vara specialist inom det specifika området brottsplatsundersökning inom ramen för polisens hundverksamhet. Arbetsuppgifterna innebär också att vid behov biträda vid efterforskning av förvunna personer som t.ex. söka gamla spår.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Godkänd svensk polisexamen
 • Minst två års tjänstgöring som färdigutbildad polis
 • Egen erfarenhet/kunskap av hundverksamhet

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan:
 • Är utbildad hundförare
 • Är utbildad specialhundförare
 • Har utbildning och/eller erfarenhet inom forensisk verksamhet
 • Har MSO-utbildning och/eller kunskap gällande efterforskning av försvunnen person

 • Personliga egenskaper
  Du har:
 • mycket god fallenhet och förmåga att dressera hund
 • mycket god förmåga att samarbeta i grupp såväl som enskilt
 • mycket god uthållighet och noggrannhet
 • stor förmåga att leverera högkvalitativa arbetsinsatser utifrån specialistkompetens
 • god kommunikativ förmåga i tal och skrift
 • ett självgående och initiativtagande arbetssätt
 • förmåga till minutoperativ omfallsplanering
 • ett stort engagemang och positivt förhållningssätt till arbetsgruppen
 • ett intresse av metodutveckling
 • fallenhet för att fånga upp detaljer och se samband
 • en prestigelös inställning till arbetsuppgiften och arbetsgruppen
 • stort intresse och förmåga att utveckla hundverksamheten
 • förmåga att samverka med andra aktörer både internt och externt
 • förmåga att bygga upp kontaktnät
 • förmåga att se helhet i polisens uppdrag i samhället

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Peter Hallberg Gruppchef 0733-483175 peter.hallberg@polisen.se Christel Schlenkert HR-konsult 0730-625821 christel.schlenkert@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Theres Lindgren, tfn 070-287 89 99; Seko Polisen; Monica Veberg 070-5491135, Saco-S Carina Ivarsson; ST inom Polisen nås via polisens växel, tfn 114 14.

Övrig information

Arbetet som hundförare är förenat med krav på god kondition, gediget hundintresse samt en stor fallenhet och förmåga att kunna dressera hund. Funktionen förutsätter sociala förhållanden som medger god vårdnad av hunden i hemmet och på fritiden. Möjlighet och vilja att avsätta fritid för hundens skötsel och dressyr krävs. Du ska kunna bibringa, utnyttja, vidmakthålla och vidareutveckla polishundens förmåga inom det specifika dressyrområdet. Funktionen som hundförare med specialistkompetens innebär att det vid behov kan förekomma att du kallas till tjänstgöring med kort varsel. Ensamarbete är vanligt förekommande.

För att kunna genomföra specialutbildningen grundkurs specialhundförare så krävs godkänd grundkurs hund. Tester i form av hundhantering och orienteringstest kommer att genomföras vid behov utav ej utbildad hundförare. Därefter genomförs en provperiod som är klar efter genomförd godkänd grundkurs hund. Grundkurs genomförs nationellt i Karlsborg.

Anställningsinformation
Anställning: Tillsvidareanställning som polisassistent
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid VP:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Närhet till forensisk grupp eller lokusverksamhet är väsentlig för tjänsten. Vi ser gärna sökande till POMA och POKK. Ange i ansökan vilket/vilka områden du önskar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 april 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Christel Schlenkert, 0730-625821, istället för att registrera dig i systemet.

Önskar du att komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg