Vill du arbeta med brott mot barn och drömmer om att bli polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

06 oktober 2021

Ansök senast

24 oktober 2021

Referensnummer

C64623/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med en gedigen arbetslivserfarenhet inom utredning och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggare? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under hösten 2021 kommer vi rekrytera till vår funktionsinriktade polisutbildning.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Sthlm, Barnahus i polisområde city eller någon av barngruppen i polisområde syd. Även andra placeringar inom Region Stockholm kan bli aktuella.

Beskrivning av arbetsplats
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Vår arbetsplats präglas av samarbete och engagemang. Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta. Vår vision är att varje medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men vi har en sak gemensamt; att jobba för att minska brottsligheten.

Region Stockholm har ca 7000 anställda och är uppdelat i fyra polisområden; nord, city, syd och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Varje polisområde består av ett antal lokalpolisområden samt sektioner för grova brott, brott i nära relation och Barnahus/barngrupper, joursektion, kansli och operativt stöd.

Sektionen brott i nära relation
Brott i nära relation (BIN) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.

I dagsläget finns BIN-sektioner uppdelade på samtliga Stockholms polisområden. Sektionerna består i sin tur av olika utredningsgrupper som utreder brott i nära relation och barnärenden. I de olika polisområdena ser uppdelningen olika ut och består exempelvis av grupper riktade mot sexualbrott, grooming, brott mot barn, relationsvåld (vuxna), operativa utredningar och Barnahus.

Barnahus tillhör PO City organisatoriskt men upptagningsområdet omfattar inte bara LPO Norrmalm och Södermalm. På Barnahus utreds de flesta barnärenden från hela Stockholms kommun samt Ekerö, Solna, Sundbyberg och Lidingö kommuner. Barngrupperna i PO Syd tillhör sektionen för brott i nära relation.

Även andra placeringar inom Region Stockholm kan bli aktuella.

Önskemål angående placering kan lämnas via ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder.

Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat till IT och multimedia förekommer även i arbetsuppgifterna. Mer komplicerade IT åtgärder görs i samverkan med interna aktörer.

Som utredare är du förutom utredarrollen även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. kopplat till utredningsverksamheten, dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Det centrala i barnutredningar är barnförhöret vilket i de flesta fall sker i speciella barnförhörsrum med inspelningsutrustning. Utredningsarbetet innefattar även samverkan med åklagare, socialtjänsten, barnmedicin, barnpsykiatri och skolan m.m.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst.

Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleexamen (120 hp) eller 120 hp inom relevanta områden, exempelvis juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller annan samhällsvetenskaplig inriktning
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal
 • Minst 1 års självständigt utredningsarbete från exempelvis Socialtjänsten, Migrationsverket, eller annan arbetsgivare som myndigheten bedömer som relevant
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet

 • Det är meriterande om du även har:
 • Erfarenhet av arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, eller kontakt med misstänkta, brottsutsatta, vittnen eller andra personer i en utredning
 • Utredande samtal som skulle kunna likställas med en förhörssituation
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar
 • Handläggning av barn/ungdom eller familjeärenden
 • Intresse för arbete med IT eller multimedia, som tagit sig uttryck genom exempelvis studier, arbetslivserfarenhet eller liknande
 • Ytterligare års relevant utredningsarbete
 • Erfarenhet av hedersrelaterade utredningar
 • Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
 • Erfarenhet av muntliga och skriftliga presentationer

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här: https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen är det viktigt att du som person är trygg i dig själv och har empatisk förmåga. Du har en god förmåga att överblicka, prioritera och kommunicera information. Vi ser även att du är lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Du behöver kunna hantera stress och situationsanpassa ditt arbete med gott omdöme. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Carolina Frisk HR-konsult 010 56 37541 carolina.frisk@polisen.se Ulrika Rendel Gruppchef PO Sthlm City ulrika.rendel@polisen.se Karin Tellerhag Gruppchef PO Sthlm syd karin.tellerhag@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via växeln 11414

Övrig information

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2023) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen utgår lön. Individuell lönesättning tillämpas.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på utvalt lärosäte
Placeringsort: Region Sthlm, Barnahus PO City eller barngrupperna PO Syd
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid, 5:2 med flex
Tillträde: Utbildningsstart v. 20 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering
Anställningsform: Under studietiden samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Stockholm, sektionen för brott i nära relation, utredare-barn.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalstester kan komma att genomföras i samband med intervjun.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med rekryterande HR-Konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-10-24.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg