Yttre befäl – Västerås

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Västmanlands län

Utlyst

24 november 2021

Ansök senast

06 december 2021

Referensnummer

C69002/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu dig som vill arbeta som yttre befäl med placering i Västerås. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisregion Mitt har ca 2 300 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter (Underrättelse, Utredning och Operativ verksamhet) samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområdena är Uppsala, Västmanland och Gävleborg.

Polisområde Västmanland består av tre lokalpolisområden, Västerås, Västra Mälardalen och Norra Västmanland, samt en utredningssektion och ett kansli.

Arbetsbeskrivning

I varje polisområde ska det dygnet runt finnas ett utpekat ansvarigt yttre befäl. Yttre befäl ska under ledning av vakthavande befäl inrikta och samordna resurser i den händelsestyrda verksamheten. Övrig tid ska yttre befäl stödja den planlagda verksamheten i arbetet mot den lokala problembilden. I förekommande fall ska det yttre befälet vara polisinsatschef. Yttre befäl utövar i den utsträckning som behövs befälskap över de polismän som tjänstgör inom ramen för uppdraget. Yttre befäl har sin grundplacering i en BF/IGV-grupp i lokalpolisområde Västerås.

Arbetsuppgifterna för yttre befäl utgår från ett verksamhetsansvar med problembilden i polisområdet som utgångspunkt;
 • Delta, stödja och vid behov leda linjeverksamheten i lokalpolisområdet baserat på lokal lägesbild.
 • Yttre befäl har även arbetsmiljöansvar jml. PM 2015:11 p 5.2.
 • Leda den händelsestyrda verksamheten i polisområdet underställd regionens vakthavande befäl.
 • Vara beredd på att träda in som polisinsatschef vid insats och särskild händelse inom polisområdet eller regionen.
 • Planera, leda och följa upp särskild händelse.
 • På uppdrag vara polisinsatschef vid eftersök av försvunnen person.
 • Ansvara så långt som möjligt för att långtgående förstahandsåtgärder blir vidtagna och kvalitetssäkrade i samband med brott där yttre befälet leder arbetet på plats.
 • - Ansvara för uppföljning av det händelsestyrda arbetet och de uppgifter som befälet fått ansvar för, till exempel en planlagd insats.
 • Att under arbetspasset leda och följa upp patruller som för tillfället saknar egna gruppchefer i tjänst.
 • Yttre befäl ska säkerställa att patruller avsatta för ingripandeverksamhet arbetar mot den lokala problembilden, i samverkan med gruppchefer, när de inte är ianspråktagna för händelser beordrade av vakthavande befäl. Yttre befäl utgör kontaktpunkt när vakthavande befäl snabbt behöver få en lägesbild över den pågående operativa verksamheten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Svensk polisexamen och godkänd aspirantutbildning.
 • Har erfarenhet av polisarbete i yttre tjänst.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
 • Erfarenhet av arbetsledande befattning/arbete.
 • Utredningserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant.
 • Erfarenhet av att utföra de arbetsuppgifter som ingår i rollen som yttre befäl.
 • Erfarenhet av att arbeta utefter polisens modeller och direktiv PUM, PNU och PUG, samt erfarenhet av att hantera och leda särskild händelse.
 • Erfarenhet av handledning, exempelvis instruktörsuppdrag.
 • Genomgått FU-ledarutbildning.
 • Utbildningen Ledning grund och Taktisk ledning.
 • Utbildningen EFP, 1 INL och 2 Leda.
 • Dokumenterad kunskap gällande operativt ledarskap utanför Polismyndigheten.
 • Erfarenhet av att leda projekt.

Särskild meriterande är det om du har erfarenhet av att initialt leda insats vid terror, pågående dödligt våld, katastrofer eller större samhällspåfrestningar, olyckor och så vidare. Även erfarenhet av förundersökningsledning är särskilt meriterande.

Kontaktpersoner

Manne Pettersson Gruppchef, BF-IGV 11 LPO Västerås 010-5676389 manne.pettersson@polisen.se Anna-Carin Danielsson HR-konsult 010-567 59 07 anna-carin.danielsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Ulrica Aldén 0730-290 453 ST inom Polisen, SACO och Seko nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Placeringsort: Västerås

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 6 december 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg