Sök
Stäng Meny

Ale – medborgarlöften

Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under en treårsperiod. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande och brottsförebyggandet samverkansarbetet.

I vårt medborgarlöfte har vi ett särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.

Det här lovar vi

Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet

 • Minst 6 stycken narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna under den totala tre-års-perioden. (Polis)
 • Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7 på högstadieskolor i kommunen varje nytt år- med särskilt fokus på att förebygga narkotikaanvändandet bland unga i Ale kommun. (Kommun och Polis)

Insatser för att öka trafiksäkerheten

 • Minst 4 insatser med fokus på trimmade A-traktorer eller mopeder under den totala tre-års-perioden. (Polis)
 • Minst 70 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål under den totala tre-års-perioden. (Polis)
 • Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år – varje nytt år. (Kommun)

Insatser för att öka tryggheten

 • Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med lokala bostadsbolag, polisen och Bohus Räddningstjänstförbund stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället. (Kommun)
 • Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale tillsammans med Länsstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet (Brå) och andra kommuner i regionen samverka kring metoder och arbetssätt kring situationen med motorburen ungdom. (Kommun, Polis, Länsstyrelsen, Brå)
 • Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale tillsammans införa PAR (polis, ambulans och räddningstjänst i samverkan med högstadieskola) på högstadieskolorna i Ale som ett sätt att systematiskt och långsiktigt arbeta för att motverka riskbeteenden bland barn och unga, förebygga missbruk och förhindra nyrekrytering till kriminella gäng . (Kommun och polis)
 • Under kommande period kommer kommunen bedriva ett systematiskt arbete med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet både vid ny, om- och tillbyggnad, belysning liksom underhåll av platserna (på de platser som kommunen äger ansvaret över) med särskild fokus på de plaster som upplevs mörka och otrygga. (Kommun)
 • Under kommande period kommer sektor kultur och fritid fokusera på att utveckla sitt arbete med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

 • Ökad trygghet bland invånarna.
 • Ökat förtroende för polis och kommun och övriga samverkansaktörer hos invånarna.
 • Upplevda problem med narkotika och trafik ska minska.
 • Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Följ med i hur det går

Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom:

 • www.polisen.se
 • Facebook: Polisen Kungälv och Ale
 • Instagram: polisen.kungalv.ale
 • www.ale.se
 • Facebook: Ale kommun

En uppföljning av tidigare medborgarlöfte hittar du här:

Uppföljning medborgarlöfte Ale 2020

Om samverkan

Polisen i Kungälv-Ale bedriver ett långsiktigt samverkansarbete tillsammans med Ale kommun och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ale? Välkommen att höra av dig till:

Jessica Ask, polisen Kungälv-Ale
010-565 44 56