Sök
Stäng Meny

Älvkarleby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Älvkarleby kommun har kommit överens om att tillsammans skapa ökad trygghet och verka för att minska brottsligheten i Älvkarleby kommun.

I medborgarlöftet för 2023 är lokalpolisområde Norduppland och Älvkarleby kommun överens om att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet skall fortsätta med gemensamma lägesbilder och inriktningsbeslut, kvartalsvis. Samt att samarbetet ska ske genom samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF) samt mot våld i hemmet och i nära relation.

Målet är att den upplevda tryggheten skall öka och utsattheten för brott skall minska.