Älvkarleby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Norduppland och Älvkarleby kommun har kommit överens om att tillsammans skapa ökad trygghet och verka för att minska brottsligheten i Älvkarleby kommun.

Medborgarlöftet 2022 är en del av polisens och kommunens förnyade samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Inför medborgarlöftet 2021 beslutades att arbetet med medborgarlöftet förtydligas genom inriktningsbeslut varje kvartal. Inriktningsbesluten tas i Älvkarlebys brottsförebyggande organisation. Inriktningsbesluten utgår från fokusområden som uppmärksammas i den gemensamma lägesbilden som polisen och kommunen tar fram. Brottsförebyggande organisationen utvärderar lägesbilden för att sedan arbeta fram och besluta om en ny inriktning för varje kvartal. Det sker en tydlig ansvarsfördelning i beslutet mellan polisen och kommunen för att förenkla återkoppling och tydliggöra parternas ansvarsområde. På så sätt skapas regelbundet uppdaterade beslut och säkerställer både effektivitet och prioriterat arbete för bägge parter.

Målet är att den upplevda tryggheten ska öka och utsattheten för brott ska minska. Mot den bakgrunden föreslås att medborgarlöftet 2022 utgörs av att fortsätta arbetet med inriktningsbeslut.