Älvsbyn – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå älvdal och Älvsbyns kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom nedan aktiviteter.

Polisen och Älvsbyns kommun ska arbeta för en trygghet genom att ha en god tillgänglighet samt arbeta förebyggande mot mängdbrott och droger:

Tillgänglighet och trygghet

- Polisen och kommunen skall minst två gånger på år genomföra medborgardialoger. Exempelvis Knalledagen

- Polisen och kommunen skall under hösten 2020 genomföra en trygghetsdag var syfte är att sprida information om individens egna möjligheter till brottsförebyggande åtgärder, exempelvis DNA-märkning, grannsamverkan mm.

Mängdbrott

- Arbeta riktat mot tillgreppsbrott

Narkotika

- Polisen och kommunen skall delta vid informationstillfällen på skolor och paneldebatter gällande narkotika med syfte att stärka föräldrar/ elever/ lärare att våga debattera mot narkotikabruk.

Trafik

- Polisen skall vid behov bedriva riktade trafikinsatser för att stävja trafikbrott.