Aneby – medborgarlöften

Polisen och Aneby kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och servicen och arbeta för att minska narkotikabruket hos framför allt unga.

Medborgarlöften 2019-2020

  •  Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 och yngre, i syfte att minska bruket av narkotika.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter

  • Öppna ett poliskontor.
  • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
  • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
  • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
  • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
  • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna. 

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöften Aneby kommun tertial 3 2020

Uppföljning Aneby kommun, tertial 2, 2020

Uppföljning Aneby kommun tertial 1 2020.pdf

Uppföljning Aneby kommun tertial 3 2019.pdf

Uppföljning Aneby kommun tertial 3 2018.pdf

Uppföljning 2017