Aneby – medborgarlöften

Lokalpolisområde Höglandet och Aneby kommun har tecknat följande medborgarlöfte.

Medborgarlöfte 2021-2022

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 och
  yngre. Med syftet att minska bruket av narkotika.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
 • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Kommunen ska genomföra två trygghetsvandringar tillsammans med polisen.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen implementera och arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet

Medborgarlöften 2019-2020

 • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
 • Öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 och yngre, i syfte att minska bruket av narkotika.

Det ska vi åstadkomma genom bland annat följande aktiviteter

 • Öppna ett poliskontor.
 • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
 • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
 • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
 • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
 • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
 • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna. 

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning medborgarlöften Aneby kommun tertial 3 2020