Arvidsjaur – medborgarlöften

Lokalpolisområde Piteå Älvdal och Arvidsjaur kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Genomföra trygghetsvandringar i offentlig miljö

  • Ska genomföras vid minst två tillfällen under året på olika platser i kommunen.
  • Gällver i samverkan mellan polis, kommun och föreningar/ organisationer
  • Polisen samt Arvidsjaur kommun ska kommunicera och informera om det trygghetsarbete som pågår. Medborgarna ska kunna lämna synpunkter utifrån detta arbete.

Genomföra insatser mot skotertarfiken inom Arvidsjaur kommun

  • Vid tolv tillfällen kontrollera skotertrafiken
  • Informera om regler, allemansrätt och liknande
  • Samverkan mellan polis, kommun, skogsägare, samebyar och skoterföreningar skall ske.

Genomföra grannsamverkansträffar

  • Ska genomföras för två områden under året
  • Gäller i samverkan mellan polis, kommun och föreningar/ organisationer